Show simple item record

dc.contributor.authorBjörkgren, Tove
dc.date.accessioned2023-06-08T10:38:21Z
dc.date.available2023-06-08T10:38:21Z
dc.date.issued2023-06-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76796
dc.description.abstractI den svenska skolans läroplan fastslås att utbildningen ska vila på demokratins grund och att utbildningen ska bidra till alla elevers utveckling och likvärdiga samhällsdeltagande. På så sätt kan sägas att skolan har en utjämnande funktion som syftar till att motverka ojämlikhet. I klassrummen ute i landet möts elever från hela världen som beroende på sitt ursprung, utbildningsnivå och kön har olika möjligheter att kunna agera i samhället på lika villkor. Denna studie syftar till att undersöka hur just utlandsfödda elever ser på sin egen möjlighet att agera i det svenska samhället och om eller hur utbildning har påverkat möjligheten. Det teoretiska ramverket har utgått från Margaret Archer teori om agens och den inre konversationen och Paolo Freires begreppsdefinitioner från De förtrycktas pedagogik. Genom kvalitativa samtalsintervjuer med utlandsfödda elever och tematisk analys av materialet har en del mönster gått att lokalisera. Samtliga respondenter uppger att bl.a att utbildning i svenska språket varit avgörande för deras möjlighet att agera i samhället. Några av respondenterna uppger också att de stött på motstånd i form av rasism för att kunna agera så som de hade velat. 2en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectSociologi, agens, den inre konversationen, utbildning, demokratien_US
dc.titleUtbildning och den inre konversationen. En intervjustudie ,ed utlandsfödda elever i Sverige.en_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionenswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Political Scienceeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record