Show simple item record

dc.contributor.authorNylander, Matilda
dc.contributor.authorJohansson, Linda
dc.date.accessioned2023-06-02T13:28:30Z
dc.date.available2023-06-02T13:28:30Z
dc.date.issued2023-06-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76778
dc.descriptionBackground: The nursing profession is miscellaneous, especially in primary care, which is responsible for first-line care for a wide panorama of diagnoses. Patients with mental illness are an increasingly large group among those seeking medical care. It is therefore of great importance that there are specialist nurses with psychiatric competence in primary care. People with substance abuse and addiction have the right to various community interventions. Based on their areas of responsibility, municipalities and regions have a joint responsibility for offering support and treatment to people with substance use. An important part of the nurse's work in primary care is to discover, map and support patients to the right level of care. Aim: Health care of substance abuse within primary care: The nurses care and responsibility Method: The study is based on eight semi-structured interviews, four were mental health nurses, and the participants worked within primary health care centers in Västra Götaland. The interviews were analyzed according to qualitative content analysis with an inductive approach. Results: The analytic approach presented in three categories with nine sub-categories; Assess substance use, to face and assess complicated situations, to be affected by the organization Conclusion: The overall conclusion throughout the study is that the nursing care within primary health care in Västra Götalandsregionen has potential for increasing the quality of nursing care and spare medical resources. The patient clientele is a complex patient group and without experience or knowledge the nursing care fails. The nurses expressed a need for education, experienced staff members primarily other nurses, and organizational structure to be able to meet the patient's needs. This will increase the understanding towards patients with substance use and strengthen the nurses profession.en_US
dc.description.abstractBakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. Personer med missbruk och beroendetillstånd har rätt till olika samhällsinsatser. Kommuner och Regioner har utifrån sina ansvarsområden ett gemensamt ansvar för att erbjuda stöd och behandling till personer med substansbruk. En viktig del i sjuksköterskans arbete inom primärvården är att upptäcka, kartlägga och att stödja patienter till rätt vårdnivå. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vård av patienter med substansbruk inom primärvården Metod: Examensarbetet baseras på åtta semistrukturerade intervjuer varav fyra med specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor och samtliga arbetar på vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Analys av intervjuer har gjorts med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultat: Analysprocessen ledde fram till tre kategorier med underkategorier. De kategorier som framkom var; att bedöma patientens substansbruk, att möta svåra och komplicerade situationer och att påverkas av verksamhetens organisation. Slutsats: Resultatet av studien visade att det finns förbättringspotential för sjuksköterskors omvårdnadsperspektiv inom primärvården i Västra Götalandsregionen. Genom att förstärka med specialistutbildade sjuksköterskor med kompetens inom psykiatri och ett ökat samarbete med läkare är det möjligt att spara på läkarresurser. Bemötande och omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa och missbruk som har en svår komplexitet skulle förbättras. Sjuksköterskorna i studien efterfrågade utbildningsmöjligheter för att öka sin egen kunskap, specialistutbildade kolleger med erfarna inom psykiatri och organisatorisk struktur som främjar samverkan med läkarprofessionen för att kunna möta patientbehovet. Det skulle öka förståelsen till patienter med substansbruk och även stärka sjuksköterskan som profession.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectPsykiatrisjuksköterskor, sjuksköterskor, primärvård, substansbruk, substansbrukssyndrom, nursing interventionen_US
dc.titleVård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvaren_US
dc.title.alternativeHealth care of substance abuse within primary care: The nurses care and responsibilityen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record