Show simple item record

dc.contributor.authorAsp, Emilia
dc.contributor.authorBengtsson, Erika
dc.date.accessioned2023-06-02T13:21:59Z
dc.date.available2023-06-02T13:21:59Z
dc.date.issued2023-06-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76777
dc.descriptionBackground: Nurses in Sweden are legally responsible to immediately report to Social Services any suspicion of maltreatment of a child or a child at risk. Current research indicates that there are obstacles for nurses to report, which can contribute to children at risk remaining unidentified. Aim: The aim was to investigate obstacles and supportive factors as perceived by nurses at a children’s hospital when reporting suspicion of children at risk. Methods: This work uses a qualitative approach in the form of open surveys. The surveys were sent to 32 nurses working at inpatient care wards at a children’s hospital in Western Sweden. Nurses answered the surveys in December 2022. Results: 19 nurses returned the survey. Nurses experience obstacles in reporting suspicion of children at risk to Social Services. They were uncertain about their suspicions and had a fear of making the wrong decision. The desire to achieve consensus of opinion with colleagues could sometimes contribute to delayed or failed reports. Many nurses lacked knowledge on when and how to report and some were worried about the consequences of reporting. The vast majority of nurses showed a willingness to report despite these obstacles. They came up with workplace changes that would ease the process of filing reports, such as workplace education on Social Services and on how to report. They also expressed a desire for anonymity and an easier system for reporting. Conclusions: Nurses experience obstacles in reporting their suspicions of children at risk to Social Services. Not only do these obstacles hinder nurses from performing their legal duty, but more importantly, they hinder at-risk children from getting the support they need. Further professional development is necessary in order to reduce these obstacles. This will enable nurses to better act in accordance with Swedish law and in accordance with the best interests of the child.en_US
dc.description.abstractBakgrund: Sjuksköterskor har anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa. Tidigare forskning pekar på att det finns hinder för sjuksköterskor att anmäla, vilket kan leda till att barn som far illa förblir oidentifierade. Syfte: Syftet var att undersöka vilka upplevda hinder och framgångsfaktorer som påverkar sjuksköterskor inom barnsjukvården att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Metod: Arbetet var av kvalitativ karaktär och anonyma webbenkäter med öppna frågor skickades till 32 sjuksköterskor på slutenvårdsavdelningar på ett barnsjukhus i Västsverige. Enkäterna besvarades i december år 2022. Resultat: 19 sjuksköterskor besvarade enkäten. De visade sig ha erfarenheter av hinder som påverkar anmälningsprocessen negativt. De vittnade om osäkerhet på sin misstanke och en rädsla över att fatta fel beslut. En strävan efter samförstånd mellan kollegor kunde ibland bidra till att anmälan hindrades. Många sjuksköterskor saknade kunskap om hur och när en anmälan ska göras och en del var rädda för konsekvenserna av anmälan. En stor del av sjuksköterskorna visade på en vilja att anmäla trots hinder. De kom med förslag på framgångsfaktorer och åtgärder för att underlätta anmälningsprocessen såsom utbildning om tillvägagångssätt och socialtjänstens arbete, anmälningsskyldighet samt önskan om anonymitet och ett lättare system för anmälan. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde hinder för anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Dessa hinder påverkar både sjuksköterskor i deras arbetssätt men högst sannolikt också de barn som inte får sina behov av stöd tillgodosedda. Förbättringsarbeten behöver bedrivas för att hinder ska kunna förebyggas och anmälningarna ska bli utförda så att sjuksköterskor kan agera i enlighet med svensk lag för barnets bästa.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectAnmälningsskyldighet, barn som far illa, barncentrerat förhållningssätt, barnets rättigheter, sjuksköterskans kärnkompetenseren_US
dc.titleSjuksköterskors upplevda hinder och framgångsfaktorer för anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illaen_US
dc.title.alternativeObstacles and supportive factors as perceived by nurses when reporting suspicion of children at risken_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record