Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Ebba
dc.contributor.authorSwift, Heidi
dc.date.accessioned2023-06-02T13:17:22Z
dc.date.available2023-06-02T13:17:22Z
dc.date.issued2023-06-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76775
dc.descriptionBackground: A stroke is a lifechanging event. Not only is the stroke survivor affected, but also friends and family of the survivor, who will get new perspectives that can change their relationship. The nurse has a responsibility to work person-centered and must see the whole person with their needs and wishes. It is well-known that a stroke cause changes in sexual functionality, but there is less research on how stroke survivors experience changes in their sexual health following. Most of the patients wish to receive information, as is their right, but they are often afraid of asking about it, and at the same time, health care professionals find it hard to address the topic. Aim: The purpose of this study was to explore patients’ experiences of changes in their sexual health and relationships and their need for dialogue, support and information about sexual health following a stroke. Method: This study is a systematic literature review using qualitative content analysis. Results: Sexual health is an important part of life, even after a stroke. The stroke survivors experienced both physical and psychological changes, which affected their view of themselves and their self-confidence. It also affected their roles in their relationships. There is an urgent need for dialogue, support and information regarding changes in sexual health following strokes. The stroke survivors would like the health care professionals to address this topic. Conclusion: We found that sexual health and the relationships with others and with ones self changed following a stroke. The stroke survivors and their friends and family had a wish to continue as before, but had to find other or new priorities in life. There was a clear demand for health care professionals to initiate a dialogue and offer information regarding changes in sexual health and relationships following stroke.en_US
dc.description.abstractBakgrund: Stroke förändrar livet. Det är inte bara den som insjuknar som drabbas, utan även närstående. De behöver förhålla sig till det nya livet och relationer förändras. Sjuksköterskor har ett ansvar att arbeta personcentrerat och ha en helhetssyn på människan och dennes behov och önskningar. Det är känt att den sexuella funktionen påverkas efter en stroke, men det finns inte mycket forskning om hur personer med stroke upplever förändringar i deras sexuella hälsa. De har en önskan att få information, vilket också är deras rättighet, men de vågar själva ofta inte ta upp ämnet, samtidigt som hälso- och sjukvårdspersonal har svårt att prata om sexuell hälsa med sina patienter. Syfte: Undersöka patienters upplevelse av förändringar i den sexuella hälsan och relationen till sig själv och andra samt deras behov av samtal, stöd och information efter stroke. Metod: Denna magisteruppsats är en systematisk litteraturöversikt med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sexuell hälsa ansågs vara en viktig del av livet, trots att personen hade drabbats av stroke. De upplevde både fysiska och psykiska förändringar, som därigenom påverkade deras syn på sig själv, deras självförtroende samt roller och relationer till andra. Detta påverkade i sin tur deras sexuella hälsa. Det fanns ett stort behov av samtal, stöd och information om påverkan på den sexuella hälsan efter stroke. Patienterna önskade att vårdpersonalen skulle lyfta ämnet. Slutsats: Den sexuella hälsan och relationen till sig själv och andra förändrades i och med insjuknandet i stroke. Det fanns en önskan om att livet skulle fortsätta som det var innan men de strokedrabbade och de närstående kring patienten fick hitta andra prioriteringar i livet. Det fanns en önskan om att vårdpersonalen skulle initiera samtal och information om strokens påverkan på den sexuella hälsan samt hur en stroke påverkar relationen till sig själv och andra och vilket stöd som finns att få.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectInformation, personcentrerad vård, PLISSIT-modell, relationer, samtal, sexuell hälsa, stroke, stöden_US
dc.titlePatienters behov av stöd och information om sexuell hälsa efter strokeen_US
dc.title.alternativePatients’ need of support and information regarding sexual health following strokeen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record