Show simple item record

dc.contributor.authorZuberovic, Mersiha
dc.contributor.authorSaliba, Paula
dc.date.accessioned2023-06-02T13:11:29Z
dc.date.available2023-06-02T13:11:29Z
dc.date.issued2023-06-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76774
dc.descriptionBackground: Stroke is a general term for various ailments caused by inhibited oxygen-supply to the nerve-tissues in the brain. Ischemic stroke is the most common ailment of stroke, followed by intracerebral hematoma and subarachnoid hemorrhage. Stroke is a global health-problem that often contributes to various complications. Symptoms like hemiparesis, facial paresis dysphagia and weaknesses are common. Dysphagia is a complication that occurs in 50% of the patient´s that have suffered a stroke. In order to detect dysphagia early and thereby contribute to safer care, a swallowing assessment should be carried out in the emergency phase. Aim: The aim was to describe, through a literature review, factors that influence the nurse’s swallowing assessment in patients who have suffered a stroke Method: A systematic literature review was made addressing the study subject with a deductive approach and conducted 12 scientific articles from the databases PubMed, Wiley online Library and CINAHL. Results: The result is a summation of 12 scientific articles. The articles generated two categories consisting of factors that facilitate swallowing assessment and barriers to swallowing assessment. The two categories generated a total of 5 subcategories highlighting education and knowledge, prioritization of time, interaction between nurse and speech therapist, insufficient knowledge, difficulties in collaboration between nurse and speech therapist. Conclusion: Factors that influence the nurse's swallowing assessment are the interaction with speech therapists and the degree of training received. The literature review points to a greater need for competence and knowledge. For a good swallowing assessment carried out by the nurse, there is a need for specialist trained nurses in neurological care.en
dc.description.abstractBakgrund: Stroke är ett samlingsbegrepp för olika åkommor som orsakas av hämmad syretillförsel till hjärnans nervvävnad. Ischemisk stroke utgör den vanligaste formen av stroke som följs av intracerebrala hematom och subarachnoidala blödningar. Stroke är ett globalt hälsoproblem som ofta kan bidra till olika komplikationer. Symptom som hemipares, facialispares, svagheter och dysfagi är vanligt förekommande. Dysfagi är en komplikation som förekommer hos 50 % av patienterna som insjuknar i stroke. För att tidigt upptäcka dysfagi och därmed bidra till en säkrare vård bör en sväljningsbedömning genomföras i akutskedet. Syfte: Syftet var att genom en litteraturöversikt beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans sväljningsbedömning hos patienter som insjuknat i stroke. Metod: Genom en systematisk litteraturstudie med deduktiv ansats kvalitetsgranskades och sammanfattades totalt 12 vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed, Wiley online Library och CINAHL. Resultat: Resultatet utgör en summering av 12 vetenskapliga artiklar som genererade två kategorier som utgörs av faktorer som underlättar sväljningsbedömning och barriärer vid sväljningsbedömning. De två kategorierna genererade totalt i 5 underkategorier som belyser utbildning och kunskap, prioritering av tid, samspel mellan sjuksköterska och logoped, otillräcklig kunskap, samverkanssvårigheter mellan sjuksköterska och logoped. Slutsats: Faktorer som påverkar sjuksköterskans sväljningsbedömning utgörs av samspelet med logopeder och graden av utbildning som erhållits. Litteraturöversikten pekar på ett större behov av kompetens och kunskap. För en god sväljningsbedömning utförd av sjuksköterskan finns behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom neurosjukvård.en
dc.language.isosween
dc.subjectAkut stroke, patienter, dysfagi, sväljningsbedömning, säker vård, sjuksköterskaen
dc.titleSväljningsbedömning hos patienter med akut stroke. En systematisk litteraturöversikten
dc.title.alternativeSwallowing assessment in patients with acute stroke. A systematic literature reviewen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record