Show simple item record

dc.contributor.authorKedzierska, Agnieszka
dc.contributor.authorLomander, Vera
dc.date.accessioned2023-06-02T13:03:37Z
dc.date.available2023-06-02T13:03:37Z
dc.date.issued2023-06-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76772
dc.descriptionBackground: Cardiac arrest is an acute situation where the right measures must be taken rapidly in order for patient survival. The Swedish Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Council’s goal with early defibrillation is clear where timing is crucial for patient survival. There are no clear guidelines in regards to the nurse’ role during cardiac arrest. In recent years studies that define the various functions that nurses have at cardiac arrest situations have been published. Aim: To examine the nurses’ role during advanced cardiac life support and how it affects patients’ survival. Method: A systematic literature review with a systematic approach which includes both quantitative, qualitative and mixed methods. In total 13 scientific original articles were included, which had been quality audited before being categorized based on an integrated analysis. Results: Education and Leadership was presented as two central categories when it came to the nurses’ role. Adequate education and knowledge are required in order to perform quality CPR but also to receive debriefing. Debriefing was seen as a protective factor against Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). Leadership together with clear communication leads to good teamwork which facilitates good CRP and can also increase patient outcome. The nurses were considered to be just as good a leader as the doctors. The results showed that by allowing the nurse in the leadership role the quality of the intervention increased. Conclusion: When cardiac arrest occurs the nurse is an important and underutilized resource. Having the nurse in the leadership role during cardiac arrest leads to better teamwork, higher quality of chest compressions, reduced time to defibrillation and thus increased survival for patients.en_US
dc.description.abstractBakgrund: Hjärtstopp är en akut situation där det snabbt gäller att sätta in rätt insatser för att patienten ska överleva. Svenska hjärt-lungräddningsrådets (HLR-rådets) mål med tidig defibrillering är tydligt och tid är en avgörande tidsfaktor för patientens överlevnad. I nuläget finns det inga entydiga riktlinjer för sjuksköterskans roll under ett hjärtstopp. Under senaste åren har studier som omtalar vilka funktioner en sjuksköterska kan ha relaterat till hjärtstopp publicerats. Syfte: Att undersöka sjuksköterskans roll under avancerad hjärt-lungräddning och faktorer som påverkar patient överlevnad. Metod: En systematisk litteraturöversikt med systematisk ansats som inkluderade artiklar, både kvantitativa, kvalitativa och mixed method. Totalt inkluderades 13 vetenskapliga originalartiklar som kvalitetsgranskades och kategoriserades utifrån en integrerad analys. Resultat: Utbildning och ledarskap presenterades som två centrala kategorier när det kom till sjuksköterskans roll. Adekvat utbildning och kunskap krävs för att utföra kvalitativ HLR men även debriefing. Debriefing sågs även som en skyddande faktor för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Ledarskap tillsammans med tydlig kommunikation leder till bra teamarbete som underlättar för utförandet av HLR och kan öka chanser för patientens överlevnad. Sjuksköterskan ansågs vara lika bra i ledarrollen som läkare och resultat visade på att genom att ha sjuksköterskan i ledarrollen ökade kvaliteten på insatsen. Slutsats: När hjärtstopp uppstår är sjuksköterskan en viktig och outnyttjad resurs. Sjuksköterskan i ledarrollen vid hjärtstopp leder till bättre teamarbete, högkvalitativa bröstkompressioner, kortade tid till defibrillering och därmed en ökad överlevnad för patienten.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectHjärtstopp, sjuksköterskans roll, A-HLR, IHCAen_US
dc.titleHjärtstopp ur sjuksköterskans perspektiv: en systematisk litteraturstudieen_US
dc.title.alternativeCardiac arrest through a nurses’ perspective: a systematic reviewen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record