Show simple item record

dc.contributor.authorRaisola, Mimma
dc.contributor.authorMehyeddine, Nida
dc.date.accessioned2023-05-31T09:23:58Z
dc.date.available2023-05-31T09:23:58Z
dc.date.issued2023-05-31
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76722
dc.description.abstractStudien syftade till att undersöka kriminalvårdares perspektiv på strängare straff och dess konsekvenser. Genom detta avsåg studien att bidra med ny kunskap och förståelse, utifrån kriminalvårdares arbetsrelaterade erfarenheter i det klientnära arbetet. Studiens insamlade empiri baserades på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I studien deltog fem kriminalvårdare med erfarenhet av att arbeta på anstalt, och informationsbrev förmedlades till samtliga anstalter i Sveriges samt på sociala medier. De teoretiska ramverken som användes för att analysera empirin var straffteoretiska begreppen prevention, inkapacitering, vedergällning, rehabilitering samt teorin om totala institutioner. Studiens resultat visade på att strängare straff utifrån flera av de intervjuade kriminalvårdarnas perspektiv kunde motiveras utifrån särskilda premisser, och en betoning lades på utökade möjligheter för rehabilitering. Strängare straff tycktes utifrån kriminalvårdarnas perspektiv ha medföljande effekter på intagnas hälsa, arbetsmarknadsanknytning och relationer. Vidare belystes konsekvenser för kriminalvårdare och verksamheten av strängare straff beskrevs vara aktuellt, och kunde tänkas försvåra anstaltsmiljön ytterligare genom förlängning av straff.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectkriminalvårdareen_US
dc.subjectsträngare straffen_US
dc.subjectstraffteorien_US
dc.subjecttotala institutioneren_US
dc.title”Alla vet att strängare straff inte leder till mindre kriminalitet” En kvalitativ studie om kriminalvårdares perspektiv på strängare straffen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record