Show simple item record

dc.contributor.authorGustafsson, Stefan
dc.contributor.authorRivera Johnsson, Angelica
dc.date.accessioned2023-05-23T14:13:56Z
dc.date.available2023-05-23T14:13:56Z
dc.date.issued2023-05-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76606
dc.description.abstractBakgrund Det är i stor utsträckning genom görandet som människor utvecklas och detta kan ses som en livslång förändringsprocess. Det höga tempot i dagens samhälle kan ha konsekvenser i form av stress och ohälsa och utifrån ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv kan det också ha allvarliga konsekvenser för en persons känsla av mening och sammanhang. Sjukskrivningar som beror på stress ökar, däribland utmattningssyndrom. Naturbaserad rehabilitering (NBR) är en form av rehabilitering som har visat sig bidra till ökad upplevelse av aktivitetsbalans hos personer med stressrelaterad ohälsa. Det finns begränsad mängd studier som belyser NBR utifrån ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv, arbetsterapeuters erfarenheter av NBR, samt deras erfarenheter av hur NBR kan bidra till en förändringsprocess för personer med stressrelaterad ohälsa. Syfte Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av hur Naturbaserad rehabilitering kan bidra till en förändringsprocess för personer med stressrelaterad ohälsa. Metod Kvalitativ studie med induktiv ansats. Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer med arbetsterapeuter som har erfarenhet av NBR och stressrelaterad ohälsa. Analys genomfördes utifrån Granheim och Lundmans metod för kvalitativ innehållsanalys. Resultat Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier med nio underkategorier. Huvudkategorierna som framkom var: Att uppleva ett mer hållbart görande och varande, Delta i ett stödjande sammanhang och Vilka förutsättningar finns för förändring. För att uppnå ett mer hållbart görande och varande kan personer med stressrelaterad ohälsa ha behov av att öva på att göra annorlunda i ett stödjande sammanhang. Den personliga upplevelsen i aktiviteter och aspekter såsom tempo och kravnivå kan påverka upplevelsen av aktivitetsbalans och vara av betydelse för återhämtning vid stressrelaterad ohälsa. Slutsats Studien visade att NBR innehöll flera olika element som kunde bidra till en förändringsprocess hos deltagare med stressrelaterad ohälsa. Arbetsterapeuters expertis inom NBR samt deras kunskap om deltagarnas situation och kontextuella omständigheter vid stressrelaterad ohälsa tillför en fördjupad förståelse kring hur NBR kan bidra till denna målgrupps förändring i aktivitetsliv och därmed påverkan på deras hälsa.en
dc.language.isosween
dc.subjectArbetsterapi, Naturbaserad rehabilitering, Stressrelaterad ohälsaen
dc.titleUPPLEVELSEN SÄTTER SIG I KROPPEN En kvalitativ studie om naturbaserad rehabilitering för personer med stressrelaterad ohälsaen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record