Show simple item record

dc.contributor.authorAbrahamsson, Susanna
dc.contributor.authorEkman, Moa
dc.date.accessioned2023-05-22T06:20:56Z
dc.date.available2023-05-22T06:20:56Z
dc.date.issued2023-05-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76556
dc.description.abstractBakgrund Aktivitetsperspektivet och görandet är det perspektiv som ska vara centralt inom arbetsterapi och något arbetsterapeuter ska arbeta utefter. Arbetsterapi i handrehabilitering är ett område där aktivitet inte har det största fokuset utan funktionsfokus är mer centralt. Handen är en av de kroppsdelar som används dagligen inom mängder av olika aktiviteter och gynnas av träning i aktiviteter i det dagliga livet. Studier har visat att användandet av aktivitet inom handrehabilitering är i behov av ytterligare studier för en bättre inblick i hur av aktivitet inom handrehabilitering kan användas. Syfte Syftet med studien är att undersöka arbetsterapeuters professionella resonemang angående valet mellan aktivitetsfokuserad rehabilitering och funktionsfokuserad rehabilitering vid handrehabilitering på sjukhus. Metod Studien har utgått från en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Sex verksamma arbetsterapeuter på sjukhus intervjuades där författarna använde sig av en semistrukturerad intervjuguide med följdfrågor. Det insamlade materialet transkriberades och analyserades. Resultat Studiens analyserade data resulterade i två huvudkategorier. Huvudkategorin Processens olika skeden med underkategorier Arbetar med funktion i ett tidigare skede, Arbetar med aktivitet i ett senare skede, och Arbetar med funktion och aktivitet genom hela processen. Huvudkategorier Handrehabiliteringens framtida möjligheter resulterade i följande två underkategorier Tillgång till resurser och Utveckling. Slutsats Studiens resultat visade att arbetsterapeuters val mellan aktivitetsfokuserad och funktionsfokuserad handrehabilitering på sjukhus ofta är beroende av var i processen de befinner sig. Vanligast är att arbeta med funktion i ett tidigare skede för att sedan arbeta mer med aktivitet i ett senare skede. Det framkommer resurser på sjukhusen vilka möjliggöra aktivitetsfokuserad rehabilitering samt utvecklingspotential inom handträningsprogram och bedömningsinstrument.en
dc.language.isosween
dc.subjectAktivitetsfokus, Funktionsfokus, Arbetsterapi, Handrehabiliteringen
dc.titleArbetsterapeuters professionella resonemang om aktivitetsfokuserade versus funktionsfokuserade interventioner inom handrehabilitering på sjukhusen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record