Show simple item record

dc.contributor.authorWilliams, Destiny
dc.contributor.authorYussuf, Ilhan
dc.date.accessioned2023-04-20T11:41:45Z
dc.date.available2023-04-20T11:41:45Z
dc.date.issued2023-04-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76057
dc.descriptionBackground: International reports highlight that there is a major shortage of nurses in healthcare from a global perspective. This is considered dangerous especially in intensive care units (ICUs) where seriously ill patients are cared for. Intensive care as a health care form requires on one side, higher competence and on the other side higher staffing to not jeopardize patient safety. There is a need for specialist trained and experienced nurses in intensive care to provide quality care. However, few countries offer specialty training in intensive care. Purpose: The Purpose of the literature study is to shed light on new intensive care nurses` experiences of working their first three years in the ICU. Method: A systematic literature study based on qualitative studies was used to answer the purpose of the study. Systematic literature searches were done in CINAHL, PubMed, PsykINFO, and Scopus databases. Nine qualitative studies were included in the literature study and analyzed using Bettany-Saltikov´s 9 steps of thematic data analysis. Results: Literature study results resulted in 3 Themes- Reality Shock: transitioning in professional role, Challenges in Clinical learning and development, and Developing in the professional role, with associated subcategories. Conclusion: Post-graduate specialist education in intensive care is a guarantee in providing quality patient care and patient safety of the critically ill patient. Intensive care organizations and managers should improve the intensive cares social environment, orientation programs, and mentorships. This is necessary to minimize the challenges that affect ICU nurses` clinical learning in the ICU.en_US
dc.description.abstractBakgrund: Internationella rapporter framhåller att det råder stor brist på sjuksköterskor inom vården ur ett globalt perspektiv, detta anses vara en fara särskilt på intensivvårdsavdelningar (IVA) där svårt sjuka patienter vårdas. Intensivvård som vårdform kräver en högre kompetens och en högre bemanning än normal vård för att inte äventyra patientsäkerheten. Det föreligger ett behov av specialistutbildade och erfarna sjuksköterskor inom intensivvården, något som krävs för att man skall kunna bedriva intensivvård av god kvalitet, trots detta är det få länder som erbjuder specialistutbildning inom intensivvård. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa nya intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att arbeta sina första tre år på en intensivvårdsavdelning. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på kvalitativa studier användes för att besvara studiens syfte. Systematisk litteratursökning gjordes på följande databaser: CINAHL, PubMed, PsykINFO och Scopus. Nio kvalitativa studier inkluderades i litteraturstudien och analyserades med hjälp av Bettany-Saltikov (2016) 9 steg av tematiska dataanalys. Resultat: Litteraturstudien resulterade i tre teman: Verklighetschock; Transitionen i yrkesrollen, Utmaningar i kliniskt lärande och utveckling och Utveckling i yrkesrollen, med tillhörande subkategorier. Det framkommer att nya intensivvårdssjuksköterskor upplever verkligheten chockartad när de börjar introduktionsprogrammet och inser sitt ansvar men också att de upplever att de inte besitter tillräckligt med kunskap för att vårda kritiskt sjuka patienter. Det kliniska lärandet kantas av många utmaningar och många nyutexaminerade saknar tillräckliga tekniska färdigheter och är i behov av ytterligare kompetens. Stödjande kollegor tillsammans med klinisk erfarenhet spelar en avgörande roll för den professionella utvecklingen. Slutsats: Specialistutbildning inom intensivvård är en garant för god vård och patientsäkerhet. Specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor är utan tvekan en nödvändighet för att bedriva en god och säker vård av den kritisk sjuka patienter. Intensivvårdens ledning och organisation bör förbättra den sociala miljön på intensivvårdsavdelningar och introduktionsprogram för att underlätta för de nyutexaminerade när de ställs inför utmaningar i yrket, detta hade haft en positiv effekt på intensivvårdssjuksköterskors kliniska lärande.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectNurse new in ICUen_US
dc.subjectNovice to competenten_US
dc.subjectexperienceen_US
dc.subjectintensive care uniten_US
dc.titleFrån Novis till Expert: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på IVAen_US
dc.title.alternativeFrom Novice to Competent: A qualitative literature study of the experiences of nurses new in the Intensive Care Uniten_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record