Show simple item record

dc.contributor.authorWard, Elin
dc.date.accessioned2023-03-31T07:21:08Z
dc.date.available2023-03-31T07:21:08Z
dc.date.issued2023-03-31
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75911
dc.descriptionBackground: Primary health care´s has a mission to assessing, caring for and treat mental illness. Depression, anxiety and stress-triggered mental illness are examples of conditions that account for a large proportion of the care visits. There is at great variation in how the regions formulate an exercise the task of mental illness. Mental health nurses are employed at some health centers in Sweden and are involved in the care of patients with mental illness. According to the description of competence, the mental health nurse must be able to assess, observe and remedy complex psychiatric nursing needs Aim: The aim of the study is to describe how the psychiatric nurse experiences her competence and professional function in relation to the primary care assignment. Method: The study is based on five semi-structured interviews with psychiatric nurses who work at health care centers in the region of Västra Götaland. The interviews were analyzed according to qualitative content analysis with an inductive approach. Results: The results are presented in three categories; Competence in the patient relationship, Competence in the workplace and Competence in the organization. The nursing is based on a holistic perspective where support for self-care is an important component. They see themselves as an important function in being a safe contact with a specific competence to pay attention to and nurture the mental and physical health of the patient. Participation in teamwork at the health care center, making assessments and being a support for other professional categories are described as competencies. Conclusion: The mental health nursing at the health center can, with the help of the mental health nurse's competence, mean safer care with a holistic perspective for the patient where the mental health is noticed and talked about. The psychiatric nurses feel that their competence can have positive effects for the team work at the health center as they possess a psychiatric knowledge that is in demand by colleagues in other professional groups.en_US
dc.description.abstractBakgrund: Primärvården har i uppdrag att utreda och behandla psykisk ohälsa. Depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa är exempel på tillstånd som står för en stor del av vårdbesöken. Det finns en stor variation hur regionerna formulerar och utövar uppdraget kring psykisk ohälsa. På vissa vårdcentraler i Sverige finns psykiatrisjuksköterskor anställda, som är delaktiga i vården av patienter med psykisk ohälsa. Psykiatrisjuksköterskan ska enligt sin kompetensbeskrivning kunna bedöma, observera och åtgärda komplexa psykiatriska omvårdnadsbehov. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur psykiatrisjuksköterskan upplever sin kompetens och yrkesfunktion i förhållande till primärvårdens uppdrag. Metod: Studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer med psykiatrisjuksköterskor som arbetar på vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Intervjuerna har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier; Kompetens i patientrelationen, Kompetens på arbetsplatsen och Kompetens i organisationen. Specialistsjuksköterskans omvårdnad utgår från ett helhetsperspektiv där stöd till egenvård är en viktig komponent. De ser sig ha en viktig funktion i att vara en trygg kontakt med en specifik kompetens att uppmärksamma och vårda den psykiska och fysiska hälsan hos patienten. Delaktighet i teamarbetet på vårdcentralen, göra bedömningar och att vara ett stöd för andra yrkeskategorier beskrivs som kompetenser de besitter. Slutsats: Den psykiatriska omvårdnaden på vårdcentralen kan med hjälp av psykiatrisjuksköterskans kompetens innebära ett tryggare omhändertagande med ett helhetsperspektiv för patienten där den psykiska hälsan blir uppmärksammad och talbar. Psykiatrisjuksköterskorna upplever att deras kompetens kan ha positiva effekter för teamarbetet på vårdcentralen då de besitter en psykiatrisk kunskap som efterfrågas av kollegor i andra yrkesgrupper.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectPrimary health care, mental health nurse, psychiatric nurseen_US
dc.titleAtt arbeta som psykiatrisjuksköterska på vårdcentralen_US
dc.title.alternativeWorking as a mental health nurse at a primary health care centralen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record