Show simple item record

dc.contributor.authorBerggren, Malin
dc.contributor.authorCornéer, Linn
dc.date.accessioned2023-03-30T11:29:37Z
dc.date.available2023-03-30T11:29:37Z
dc.date.issued2023-03-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75901
dc.descriptionBackground: Eating disorders are increasing in society today and are common in combination with depression and other mental diseases. Examining eating disorders based on the H70 study can give an insight into what proportion of 70-year-olds have eating disorder thoughts, which can then give healthcare professionals more knowledge and understanding of this problem. Aim: The aim of the essay was to investigate the occurrence of eating disorders in 70-year-olds. Method: This essay uses data from the H70 study and 1142 people (born in 1944) who were examined at 70 years of age, in Gothenburg, in the years 2014–2016. In the study, the participants had to answer, among other things, 13 questions about eating disorder thoughts, i.e., eating disorder inventory. (EDI). Information about other health conditions, social factors, and lifestyle issues has also ben analyzed. Results: The results showed that 12% had frequent eating disorder thoughts, most of which were anorexic and a few bulimics. Over half of the participants in the study reported body dissatisfaction. More people had depression than those with more frequent eating disorder thoughts. Conclusion: This study is the first in Sweden to publish the occurrence of eating disorder thoughts in the elderly. The result is important for nurses to be able to pay attention to these problems and to be able to give right care for patients with this problem.en
dc.description.abstractBakgrund: Ätstörningar ökar i samhället idag och är vanligt i kombination med depression och andra psykiska sjukdomar. Att undersöka ätstörning utifrån H70-studien kan ge en inblick i hur stor andel av 70-åringar i allmänhet som har ätstörningstankar, vilket då kan ge vårdpersonal mer kunskap och förståelse för denna problematik. Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka förekomst av ätstörning hos 70-åringar. Metod: Denna uppsats användes data från H70-studien och 1142 personer (födda 1944) som undersöktes vid 70-års, i Göteborg, åren 2014–2016. I studien fick deltagarna bland annat svara på 13 frågor om ätstörningstankar, d.v.s. eating disorder inventory (EDI). Även information om andra hälsotillstånd, sociala faktorer och livsstilsfrågor har undersökts. Resultat: I resultatet framkom att 12% hade frekventa ätstörningstankar, varav de flesta var anorektiska och få bulimiska. Över hälften av deltagarna i studien uppgav kroppsmissnöje. Det var fler som hade depression av de med mer frekventa ätstörningstankar. Slutsats: Denna studie är först i Sverige med att publicera förekomst av ätstörningstankar hos äldre. Resultatet är viktigt för att sjuksköterskor ska kunna uppmärksamma dessa problem och kunna vårda patienter med denna problematik.en
dc.language.isosween
dc.subjectÄtstörningsymtom, psykisk ohälsa, äldre, psykiatrisk omvårdnaden
dc.titleFörekomst av ätstörning hos 70-åringar - baserat på data från H70-studienen
dc.title.alternativePresence of eating disorders among 70-years olds - based on data from the H70-studyen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record