Show simple item record

dc.contributor.authorBergius, Emelie
dc.contributor.authorJoneklint, Maria
dc.contributor.authorMähl, Ida
dc.date.accessioned2023-03-29T13:25:10Z
dc.date.available2023-03-29T13:25:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75877
dc.description.abstractSyftet med denna studie är att skapa en matematisk utemiljö som inbjuder till interaktion och samtal mellan barn och pedagoger. Barnens delaktighet och intresse skall forma hur arbetet utformas. Studien vill bidra till att förskolans utemiljö ses över och förändras så att barnen erbjuds fler aktiviteter och utmaningar då det tidigare upplevs att många barn är rastlösa under utevistelsen. I den här studien undersöks även hur pedagogen kan fånga upp och ta vara på de spontana lärandesituationer som kan uppstå. De frågeställningar studien utgår från är; • Vad främjar möjligheten till samtal och utforskande mellan barn och pedagog i en matematisk utemiljö? • På vilket sätt kan vi göra barnen delaktiga i att skapa matematiska lärmiljöer på gården? • Vilka möjligheter kan uppstå i arbetet med att skapa en lockande utemiljö och utveckla en inbjudande matematisk lärmiljö för barn och pedagoger? Studien är en aktionsforskning och utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilken baseras på en kvalitativ metod. Intervjuer av pedagoger samt observation av barnen har lagt grunden för den insamlade empirin. Resultatet visar att när barnens intressen tas tillvara så är det möjligt att rikta in dem mot det avsedda lärandemålet. Att tillsammans skapa matematiska platser ökar chansen för interaktion och kommunikation i alla led, barn till barn, barn till pedagog samt pedagog till pedagog. Genom att barnen får tillgång till olika mätinstrument och material på gården så ökar förförståelsen och perspektiven breddas och barnen upptäcker nya användningsområden där de kan utforska matematiken. Pedagogernas motivation har ökat genom denna metod och det är lättare att ta vara på barnens intressen.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectAktionsforskningen_US
dc.subjectmatematiken_US
dc.subjectsociokulturellten_US
dc.subjectinteraktionen_US
dc.subjectförskolaen_US
dc.subjectutomhusmiljöen_US
dc.subjectpedagogens rollen_US
dc.titleMatematiska lärmiljöer på förskolegården - ett utvecklingsarbete.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record