Show simple item record

dc.contributor.authorBeatrice, Andersson
dc.contributor.authorEmily, Tammisto
dc.date.accessioned2023-03-29T13:11:19Z
dc.date.available2023-03-29T13:11:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75876
dc.description.abstractBilderböcker som handlar om tillvaron i förskolan kan vara ett sätt för föräldrar att förbereda sina barn inför en inskolning. Hur omsorg från pedagoger framställs i dessa böcker kan alltså ha en stor betydelse för både barns och vuxnas föreställning av förskolan och förväntningar på hur vistelsen på förskolan kan se ut. Bilderna har därmed förmåga att sprida en diskursiv uppfattning om omsorg i förskolan. Syftet med den här studien är att genom semiotisk bildanalys och tema-rema undersöka hur omsorg gestaltas i bilder tagna ur bilderböcker som handlar om förskolan. Frågeställningarna handlar om hur omsorg framställs i bilderna och vilka normativa föreställningar i förhållande till omsorg som framträder i bilderna. Materialet som har analyserats är fyra stycken bilder från fyra bilderböcker som handlar om förskolan. Bilderna har med bildsemiotisk metod samt tema-rema analyserats utifrån begreppen omsorg, normer, diskurser och kön. Det vi kom fram till är att det finns flera olika sorters omsorg i bilderna, däribland fysisk som exempelvis tröst och beröring. Även omsorg som organisering av lokaler och miljöer är synligt då det är ordning och reda bland sakerna som finns på några av bilderna. Ytterligare ett resultat är att män och kvinnor porträtteras olika i bilderna, beröring ser olika ut från manliga och kvinnliga pedagoger. De pedagoger som exempelvis har barn i knät är kvinnor och männen har ett större avstånd till barnen. Omsorg i form av begynnande självständighet förekommer i flera av bilderna, det finns en tillit till barnens förmåga.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectOmsorgen_US
dc.subjectnormeren_US
dc.subjectkönen_US
dc.subjectdiskurseren_US
dc.subjectbilderböckeren_US
dc.subjectförskolaen_US
dc.subjectbildanalysen_US
dc.subjectbildsemiotiken_US
dc.subjecttema-remaen_US
dc.titleHur gestaltas omsorg i bilderböcker om förskolan? En normkritisk bildanalys av fyra bilder.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record