Dom - och vi

Humanistdag-boken nr 19, 2006, Dom – och vi, innehåller 45 av de populärvetenskapliga föredrag om humanistisk forskning som hölls under Humanistdagarna 28–29 oktober 2006 vid Göteborgs universitet.
För referenser och bibliografier hänvisas till respektive författare. © Författarna och humanistiska fakulteten

Recent Submissions

View more