Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Sara
dc.contributor.authorWidholm, Debora
dc.date.accessioned2023-03-23T09:08:51Z
dc.date.available2023-03-23T09:08:51Z
dc.date.issued2023-03-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75681
dc.description.abstractSyftet med studien är att undersöka yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk. Denna studie genomförs eftersom denna grupp unga har ett stort behov av hjälp men som samtidigt anser sig klara mycket på egen hand. Dessa unga samtycker sällan till de insatser som socialtjänsten erbjuder. Studien genomfördes med en kvalitativ intervjumetod med fem informanter. Materialet transkriberades, kodades och tematiserades med hjälp av en tematisk analys av empirin. De teman som framkom var: hinder för de unga, förhållningssätt till de unga samt möjliga lösningar. I resultatet framkom förslag på tre mer omfattande insatsformer för de unga: HVB (Hem för vård och boende), familjehem och Bostad först. HVB presenterades som ett omfattande stöd för de unga men att det också kan uppfattas som en kontrollerande insats som få av de unga känner sig trygga med. Familjehem framhölls som idealisk när den fungerar men kräver också finkänslighet i matchning mellan den unge och hemmet. Bostad först är en obeprövad insats för unga i Sverige men något som flera av informanterna lyfte som en potentiell möjlighet. Resultatet synliggjorde också andra viktiga faktorer som behövs för att hjälpa de unga på bästa sätt. Dessa var kontaktpersoner, stabila relationer, samverkan, hjälp i rätt tid samt förebyggande och uppsökande arbete. Resultatet synliggjorde också strukturella faktorer som stigmatisering och de brister som finns på den nationella bostadsmarknaden. Sammanfattningsvis framkom att dessa unga befinner sig i en komplex problematik. Därför krävs en helhetssyn på problematiken samt en lyhördhet för varje individ.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectungaen_US
dc.subjecthemlösheten_US
dc.subjectsubstansbruken_US
dc.subjecthinderen_US
dc.subjectinsatseren_US
dc.title“För att kunna orka jobba med sina svårigheter måste man ha en trygg bas” En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruken_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record