Show simple item record

dc.contributor.authorKeng, Irene
dc.contributor.authorKhodabakhsh, Manijeh
dc.contributor.authorWidlund, Kristina
dc.date.accessioned2023-03-22T13:34:08Z
dc.date.available2023-03-22T13:34:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75675
dc.description.abstractStudien belyser barns rätt till en anpassad och likvärdig utbildning. En utbildning som är utformad utifrån barnens behov och intresse. Syfte med denna studie är att undersöka några förskollärares uppfattningar om hur samlingen kan anpassas för att vara inkluderande för alla barn. Samlingen är en återkommande pedagogisk aktivitet i förskoleverksamheten. Under samlingen kan lek, lärande och omsorg äga rum då både barn och vuxnas livsvärldar möts och samspelas. Samlingen kan därför bidra till rika möjligheter för gemenskap, kunskapsutveckling och en överblick över barngruppen. Med hjälp av en kvalitativ fenomenografisk undersökning har vi närmat oss förskollärarnas uppfattning gällande studiens syfte. Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare som besitter varierande och stora arbetslivserfarenheter. Dessa förskollärare är verksamma i tre förskolor inom två kommuner. På varje förskola intervjuades två förskollärare, en som arbetade med yngre barn och en som arbetade med äldre barn. Den insamlade och analyserade data har visat att inkludering i samlingen i större utsträckning är möjlig även om varenda barngrupp består av barn med varierande förutsättningar. Resultatet visade att möjligheten ligger i att anpassa på rätt sätt i de olika lärmiljöerna nämligen i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Vidare visade resultatet att en väl anpassad samling kan skapa möjligheter för varje barn att kunna delta utifrån sina förutsättningar och därigenom få likvärdiga möjligheter till en allsidig utveckling och lärande.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectFörskolanen_US
dc.subjectuppfattningen_US
dc.subjectinkluderingen_US
dc.subjectanpassning och samlingen_US
dc.title“Jag vill inte vara med i samlingen.” En kvalitativ studie kring några förskollärares uppfattningar om hur samlingen kan anpassas för att inkludera alla barn.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record