Show simple item record

dc.contributor.authorIsmail, Solivan
dc.contributor.authorJohansson, Victoria
dc.contributor.authorWestlund, Amanda
dc.date.accessioned2023-03-22T13:13:57Z
dc.date.available2023-03-22T13:13:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75674
dc.description.abstractSyftet med denna studie är att undersöka vad tidigare forskning visar när det gäller möjligheter och utvecklingsområden som utomhusmiljöer erbjuder för barn i förskolan. Urvalet består av 24 artiklar efter det att 17 artiklar hade exkluderats. Studien utgår från sociokulturell teori och metoden som använts är en kvalitativ översiktsstudie. För att besvara våra frågeställningar använder vi oss av tidigare forskning som vi granskar och analyserar systematiskt för att säkerställa att de mest relevanta artiklarna kan forma vårt resultat. Resultatet visar att lekarna som sker utomhus bidrar till att barn samarbetar mer och därmed utvecklar de större sociala förmågor. Lekarnas karaktär innebär även att barn blir mer fysiskt aktiva vilket ger positiva effekter på deras motoriska utveckling. Fysisk aktivitet är starkt kopplat till barns kognitiva utveckling såsom koncentrationsförmåga. Förskollärares förhållningssätt har betydelse för barns lärande och utveckling i utomhusmiljö och många förskollärare i studien anser att utevistelser är grundläggande för barns utveckling, men hur aktiv roll de ska ta råder det delad mening om. Vissa anser att utomhusmiljön inte har något större pedagogiskt värde medan andra anser att utevistelsen bör ha en central roll i förskolan där förskollärarna ska ha en aktiv och närvarande roll.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectUtevistelseen_US
dc.subjectutomhusmiljönen_US
dc.subjectutveckling och lärandeen_US
dc.subjectförskollärareen_US
dc.titleUtevistelsen i förskolan. En översiktsstudie om barns möjligheter till utveckling och lärande.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record