Show simple item record

dc.contributor.authorLarsson, Pernilla
dc.contributor.authorGavin, Viktoria
dc.date.accessioned2023-03-21T10:49:14Z
dc.date.available2023-03-21T10:49:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75629
dc.description.abstractDenna studie berör barns delaktighet i förskolans samlingssituationer. Syftet med studien är att undersöka hur barnen upplever delaktighet i samlingarna och jämföra det med hur förskollärarna resonerar kring barnens delaktighet i samlingarna. I denna studie har vi utgått från en kvalitativ forskningsmetod där insamling av data gjordes genom semistrukturerade intervjuer samt ljudinspelning. Studien genomfördes i en storstad i Sverige där totalt 12 intervjuer genomfördes, varav 10 var barnintervjuer. Vårt empiriska material analyserades utifrån begreppen, delaktighet, barns perspektiv och barnperspektiv samt med hjälp av Shiers delaktighetsmodell som teoretiskt ramverk. Studiens resultat visar på att det både finns en gemensam och en splittrad bild i barnens upplevelser. Det framkommer dock att barnen upplever samlingen som en vuxenstyrd aktivitet där förskollärarna bestämmer och talar mest men att barnen även upplever viss delaktighet i samlingarna. Vårt resultat visar även att förskollärarna har intentioner att göra barnen delaktiga men att detta är komplext dels för att de upplever svårigheter att anpassa efter alla barn men även på grund av samlingens inramning. Vidare pekar vårt resultat på att barnens upplevelser av delaktighet i samlingarna i viss grad stämmer överens med förskollärarnas intentioner och en potentiell förklaring för det kan vara att det i resultatet framkommer att förskollärarna använder strategier som inte alltid är tydliga för barnen att de görs delaktiga.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectFörskolaen_US
dc.subjectdelaktigheten_US
dc.subjectbarns perspektiv,en_US
dc.subjectbarnperspektiven_US
dc.subjectbarnintervjuen_US
dc.titleBarns perspektiv på delaktighet i samlingen - En kvalitativ intervjustudie om barns röster i förskolans samlingssituation.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record