Show simple item record

dc.contributor.authorKronlid, Lova
dc.contributor.authorLindström, Rebecka
dc.date.accessioned2023-03-21T10:39:01Z
dc.date.available2023-03-21T10:39:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75628
dc.description.abstractSyftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om språkutvecklande arbete med flerspråkighet i förskolans verksamhet. Frågeställningarna var följande: Hur beskriver förskollärare arbetet med flerspråkighet i förskolan? samt Vilka uppfattningar kring språkutvecklande arbete kan identifieras i dessa utsagor? Fenomenografi utgör arbetets teoretiska ramverk. Som forskningsmetod har vi använt intervjuer som genomförts med tre förskollärare på tre olika förskolor. Intervjusvaren tolkades samt analyserades i relation till teorin och resultatet visar bland annat att förskollärare uppfattar flerspråkighet som en stor tillgång, men att det å andra sidan finns hinder för att detta arbete ska uppfattas som lyckat. Förskollärare uppfattar att de behöver mer resurser för att uppnå läroplanens mål och att det krävs tydligare riktlinjer när det gäller språkutveckling hos barn med annat modersmål än svenska.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectFlerspråkigheten_US
dc.subjectspråkutvecklingen_US
dc.subjectmångkulturen_US
dc.subjectuppfattningaren_US
dc.titleHej, Salam, Bawo ni - Förskolans arbete med flerspråkighet.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record