Show simple item record

dc.contributor.authorSkarrie, Moa
dc.contributor.authorTapper, Amanda
dc.contributor.authorGagner, Patricia
dc.date.accessioned2023-03-21T10:15:36Z
dc.date.available2023-03-21T10:15:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75626
dc.description.abstractVi har valt att genomföra en studie som undersöker förskollärares uppfattningar, erfarenheter och tankar om högläsning i förskolan. De frågeställningar som studien utgår ifrån är; Vilka uppfattningar har de intervjuade förskollärarna om högläsningens funktion i förskolan? Hur ser de intervjuade förskollärarna på sambandet mellan lärande och högläsning? Hur uppfattar de intervjuade förskollärarna sina förutsättningar att genomföra högläsning i förskolan? Vilka erfarenheter har de intervjuade förskollärarna av digitala alternativ/hjälpmedel vid högläsning? Studien är en kvalitativ intervjustudie som utgår från en fenomenografisk ansats. Studien visar att samtliga intervjuade förskollärare har förståelse för det lärande och utveckling som kan ske i samband med högläsning. Trots denna förståelse för lärande i samband med högläsningen, så visar resultatet att genomförandet, innehållet och engagemanget ser väldigt olika ut mellan de intervjuade förskollärarna. Vidare visar studien att de intervjuade förskollärarnas uppfattning är att högläsningen kan fylla olika funktioner i verksamheten. Resultaten visar på en stor variation bland förskollärarnas inställning och användande av digitala alternativ vid högläsning. Uppfattningen att eventuella hinder inte ska sätta stopp för högläsningen är något som majoriteten av de intervjuade förskollärarna uttrycker.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectHögläsningen_US
dc.subjectfenomenografien_US
dc.subjectdigitala verktygen_US
dc.subjectförutsättningaren_US
dc.subjectuppfattningaren_US
dc.subjectfunktionen_US
dc.titleFörskollärares uppfattningar om högläsning i förskolan. En intervjustudie om förutsättningar, funktioner och digitala verktyg.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record