Show simple item record

dc.contributor.authorDu Rietz, Mina
dc.contributor.authorLiljeblad, Tim
dc.date.accessioned2023-03-15T15:25:18Z
dc.date.available2023-03-15T15:25:18Z
dc.date.issued2023-03-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75524
dc.description.abstractBakgrund: Perifer venkateter (PVK) är en vanligt förekommande medicinteknisk produkt inom slutenvården. Årligen används över två miljarder PVK världen över. PVK är till stor hjälp när patienter är i behov av intravenös behandling. Användandet av PVK är dock inte riskfritt och kan leda till komplikationer och orsaka onödigt lidande för patienter. Vid såväl insättning som handhavande av PVK föreligger en risk för att bakterier tar sig förbi hudens skyddsbarriär och orsakar infektion både lokalt och systemiskt, och i värsta fall sepsis. I Sverige är sjuksköterskan ansvarig för insättning, handhavande och avlägsnande av PVK och behöver därför god kunskap om hur hen kan arbeta på ett sätt som förebygger infektioner som uppkommer på grund av PVK. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskan förebygger infektioner som kan uppkomma i samband med användandet av PVK inom slutenvården. Metod: Litteraturstudien sammanställer tio artiklar funna i databaserna PubMed och CINAHL. Nio artiklar är kvantitativa och en är kvalitativ, alla är publicerade mellan 2018 och 2022. Artiklarna kvalitetsgranskas, analyseras med hjälp av innehållsanalys och resultaten kategoriseras i teman. Resultat: Artiklarna visar hur sjuksköterskan förebygger PVKrelaterade infektioner genom följsamhet till riktlinjer, basal hygienrutin och val av förband. Slutsats: I dagsläget finns evidens och riktlinjer för att förebygga PVK-relaterade infektioner mer effektivt och ökad följsamhet till dessa skulle sannolikt göra den största skillnaden.en
dc.language.isosween
dc.subjectPerifer venkateter, infektion, sjuksköterska, patientlidande, följsamhet, basala hygienrutiner, riktlinjer, förbanden
dc.titleHur sjuksköterskan förebygger PVK-relaterade infektioner – En litteraturstudieen
dc.title.alternativeHow the nurse prevents PIVC related infections – A literary reviewen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record