Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Jennifer
dc.contributor.authorIda, Sundelius
dc.date.accessioned2023-03-15T12:30:29Z
dc.date.available2023-03-15T12:30:29Z
dc.date.issued2023-03-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75508
dc.description.abstractHypotyreos, en kronisk folksjukdom som år 2021 ledde till daglig medicinering för 4,6% av Sveriges totala befolkning. En sjukdom med diffusa symtom som ofta leder till depression. Enligt Folkhälsomyndigheten (2020) uppgav 17% av den svenska, vuxna befolkningen år 2018 att de lever med psykisk ohälsa där depression i sin tur är den psykiatriska diagnos som är vanligast förekommande. Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans kärnkompetens och ett personcentrerat arbetssätt är en förutsättning för god omvårdnad. Som omvårdnadspersonal är det viktigt att förstå hur man som sjuksköterska aktivt bildar ett partnerskap med patient och anhörig. Ett partnerskap som präglas av respekt för den enskilda individen och dennes unika förutsättningar och förmågor. Ett intresse för hypotyreos och dess relation till psykisk ohälsa uppstod då en djupare förståelse kring detta samband kan bidra till att risken för onödigt lidande hos patienter minskar. Syftet med denna litteraturstudie var således att belysa ett eventuellt samband mellan hypotyreos och psykisk ohälsa. Metoden en strukturerad informationssökning gjordes i databaserna PsycINFO, Cinahl och PubMed. Sökningarna resulterade i att 11 kvantitativa artiklar valdes för att besvara studiens syfte. I resultatet redovisas att nio av 11 valda artiklar visade på ett samband mellan psykisk ohälsa och hypotyreos relaterat till samtidig prevalens av de båda sjukdomstillstånden. Slutsatsen för denna litteraturstudie bekräftade förekomsten av ett samband, mellan hypotyreos och psykisk ohälsa, framför allt med depression. Studien lämnar, trots noggrant genomförande, många obesvarade frågor relaterat till kausaliteten då ett orsakssamband ej kunnat fastställas.en
dc.language.isosween
dc.subjectHypotyreos, Psykisk ohälsa, Depression, Omvårdnad.en
dc.titlePSYKISK OHÄLSA HOS PATIENTER MED HYPOTYREOS - En litteraturöversikten
dc.title.alternativeMental health in patients with hypothyroidismen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record