Show simple item record

dc.contributor.authorKempe, Ferdinand
dc.contributor.authorKlimovska, Victoria
dc.date.accessioned2023-02-06T14:21:45Z
dc.date.available2023-02-06T14:21:45Z
dc.date.issued2023-02-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/74777
dc.description.abstractSyftet med denna studie var att identifiera underlättande- och försvårande faktorer för flyktingars etablering i Sverige utifrån socialarbetares perspektiv. Metoden för studien var av kvalitativ karaktär där fem intervjuer med socialarbetare från olika arbetsplatser i Västra Götaland genomfördes kring deras tankar om vad som kan påverka flyktingars etablering. Intervjupersonerna arbetade på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, kultur- och fritidsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen och svenska för invandrare (SFI). Analysen av det insamlade materialet gjordes utifrån tidigare forskning, erkännandeteorin och de teoretiska begreppen antirasistiskt socialt arbete och KASAM. Resultatet visade att det fanns flera faktorer som påverkade flyktingars etablering i Sverige. Huvudfaktorerna som identifierades var kontaktnät, bakgrund och tidigare erfarenheter, livssituation i Sverige, språk, politik och policys samt könsroller. Faktorerna ansågs påverka flyktingar olika, där somliga faktorer ansågs vara av både försvårande- och underlättande karaktär medan vissa faktorer endast var försvårande eller underlättande för flyktingars etablering i Sverige. Forskning kring flyktingar anses vara av relevans då flyktingpolitiken är ett omdiskuterat ämne i samhället där det sker många politiska reformer som påverkar dessa människor.en
dc.language.isosween
dc.subjectUnderlättande- och försvårande faktoreren
dc.subjectflyktingaren
dc.subjecterkännandeteorien
dc.subjectantirasistiskt socialt arbeteen
dc.subjectKASAMen
dc.titleFlyktingars etablering i Sverige - En kvalitativ studie ur professionellas perspektiv om underlättande- och försvårande faktorer gällande etableringen i ett nytt samhälleen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record