Show simple item record

dc.contributor.authorBukera, Violeta
dc.date.accessioned2023-02-02T09:21:03Z
dc.date.available2023-02-02T09:21:03Z
dc.date.issued2023-02-02
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/74730
dc.description.abstractDet är, mot bakgrund av allmänhetens allt växande intresse för brottmål och den rättskipande verksamheten, naturligt att brottsjournalistiken idag är en självklar del av mediekanalernas nyhetsrapportering. Det rapporteras dagligen om gärningar som begås i landet och om de framsteg som de brottsbekämpande myndigheterna gör i redan pågående utredningar. Vid särskilt uppmärksammade fall är de traditionella mediekanalernas rapportering sällan bara lokal utan även nationell. Genom sociala medier och forum som exempelvis Flashback har människor idag i större uträckning än tidigare möjlighet att bidra med spekulationer kring den begångna gärningen och människan bakom den. I denna vår tidsanda är risken för att en misstänkt blir uthängd både i traditionell som social media överhängande. Den skada och de negativa konsekvenser som sådan publicitet kan innebära för en tilltalad i ett brottmål kan i många fall vara långt mer ingripande än den påföljd som av domstol kan komma att dömas ut. I ljuset av denna utveckling undersöker uppsatsen om den omständighet att en tilltalad har lidit skada till följd av omfattande publicitet – så kallad medieskada – kan beaktas i lindrande riktning så som billighetsskäl vid påföljdsbestämningen.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseries2023:97en
dc.titleMedieskada som billighetsskälen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record