Show simple item record

dc.contributor.authorHelin, Marco
dc.contributor.authorZetterqvist, Tim
dc.date.accessioned2023-02-01T11:12:54Z
dc.date.available2023-02-01T11:12:54Z
dc.date.issued2023-02-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/74723
dc.descriptionDenna studie skapades med bakgrund i att Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) släppte en handbok i att möta informationspåverkan samt en ökad misstro riktad mot media från allmänheten. Syftet med denna studie var att testa kunskap från tidigare forskning inom e-handelsdomänen på vad som gör att en hemsida uppfattas som trovärdig, men testades i stället på bilder av nyhetsartiklar. Delta-garna (n = 53) läste åtta manipulerade bilder av artiklar från theguardian.com där varje artikel antingen hade en relaterad bild vs. ingen bild, hade kommentarer vs. inga kommentarer och slutligen hade artikeln sitt ursprungliga domänsuffix .com vs. den påhittade .biz. Studien var designad som ett inkomplett 2 x 2 x 2 inom-gruppsexperiment, resultatet påvisade ingen statistiskt signifikant interaktionseffekt eller huvudeffekter för någon av betingelserna. Detta betyder att hypotesen att in-kluderingen av bilder, kommentarer samt .com alla skulle ha en kombinerad samt individuell trovärdighetshöjande effekt inte kan bekräftas. Slutsatsen av detta är att de element som uppfattas trovärdiga hos en e-handels hemsida kanske skiljer från nyhetsartiklar.en
dc.description.abstractThis study was born in the light of the Swedish Civil Contingencies Agency’s (MSB) release of a handbook on how to counter information influence activities, along with a growing distrust placed upon media outlets by the public. The purpose of this experiment was to test knowledge from earlier research in the e-commerce domain on what makes a website perceived as trustworthy but applied and tested on images of news articles. Participants (n = 53) read eight manipulated images of articles from theguardian.com where the articles either had an associated image vs. no image, had comments vs. no comments and lastly, the domain suffix had its original .com vs. the fictitious .biz. The study was designed as an incomplete 2 x 2 x 2 within-group experiment, the results showed no statistically significant interac-tion or main effects for any condition. This means that the hypothesis of the inclu-sion of images, comments, and .com would all have a combined and individual trust-inducing effect can’t be confirmed and conclude that the features of trustwor-thiness in an e-commerce website might be different from a news article.en
dc.language.isoengen
dc.relation.ispartofseries2022:095en
dc.subjectTrustworthinessen
dc.subjectnews articlesen
dc.subjectdomain suffixen
dc.subjectassociated imagesen
dc.subjectcommenten
dc.titleTRUST ONLINE: Visual Cues for Trustworthy Newsen
dc.title.alternativeTILLIT ONLINE: Visuella markörer för trovärdiga nyheteren
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record