Show simple item record

dc.contributor.authorEriksson, Andreas Rune
dc.date.accessioned2023-02-01T10:00:30Z
dc.date.available2023-02-01T10:00:30Z
dc.date.issued2023-02-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/74720
dc.description.abstractUndersökningen i denna uppsats har syftet att ta reda på hur digital läsupplevelse graderad i upplevelsen av flow skiljer ifrån en pappersbok. Med e-bokens ökande popularitet har en intressant och viktig fråga uppstått om läsaren kan tillgodogöra sig denna läsning i samma utsträckning som vid analog papperstext. Tidigare forsk-ning ger en oklar bild och inte något definitivt svar på frågan. I forskningsvärlden har man tilltagande sedan några decennier tillbaka börjat anamma begreppet flow, ett slags upprymd känsla av perfekt uppnått flödessvall el-ler lyckosvall, och påtalat dess förekomst vid olika sorters aktiviteter och betydelse för en individs välbefinnande. Flera metoder har utvecklats för att kunna kalkylera förekomsten av flow däribland mätredskapet RFSS som med ett antal frågor upp-mäter halten av flow vid litteraturläsning. Med hjälp av en kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod för att utforma en grundad teori medelst RFSS som mätmetod genomförde jag en undersökning kring upplevelsen av flow vid digital läsning från en läsplatta. Mängden av flow vid digi-tal läsning blev sedan jämförd med en kvalitativ uppskattning kring pappersläsning av samma text. Antalet deltagare i undersökningen var 26 personer och resultaten analyserades med hjälp av tidigare forskning och statistikprogrammet JASP. Resultatet visar att flow som upplevelse infinner sig vid läsning av skönlitteratur på en digital läsplatta, och att det inte gick att uppmäta någon skillnad i läsupplevelsen mätt i flow eller läsförståelse i allmänhet gentemot en pappersbok. Resultatet visar också att majoriteten, 57% av deltagarna, föredrar att läsa skönlitteratur ifrån en pappersbok. Slutsatsen är att det inte förekommer en mätbar skillnad i läsupplevelse eller läsför-ståelse mellan skönlitterär bokläsning på den läsplatta som blev använd och en van-lig pappersbok.en_US
dc.language.isosween_US
dc.relation.ispartofseries2022:140en_US
dc.subjectE-boken_US
dc.subjectläsplattaen_US
dc.subjectE-läsareen_US
dc.subjecte-boksläsareen_US
dc.subjectflowen_US
dc.titleHUR SKILJER SIG LÄSUPPLEVELSEN MELLAN EN E-BOK PÅ LÄSPLATTA OCH EN PAPPERSBOK?en_US
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record