Show simple item record

dc.contributor.authorRådvik, Beppe
dc.contributor.authorPettersson, Joel
dc.date.accessioned2023-02-01T09:36:59Z
dc.date.available2023-02-01T09:36:59Z
dc.date.issued2023-02-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/74716
dc.descriptionOm ett mönster är för komplext för oss att uppfatta och bearbeta så uppfattar vi det inte längre som ett mönster utan istället som brus. Vi hypotiserar att det finns en gräns för mänsklig mönsterigenkänning som kan mätas i termer av komplexiteten i mönstret. För att mäta komplexitet används måttet Aksentijevic-Gibson complexity (AG), framtaget av Aksentijevic et al. [Symmetry, 12(6), 948 (2020)], som är ett mått utvecklat specifikt för att mäta mänsklig perception av komplexitet. Deltagarnas förmåga att särskilja slumpmässigt genererade mönster av olika nivåer av komplexitet testas i en sekventiell jämförelseprocedur i syfte att identifiera ett tröskelvärde där deltagarna inte längre lyckas särskilja mönstren. Analys av datan visade en signifikant skillnad mellan den lägsta och den högsta nivån av AG. Datan gav dock inte stöd för hypotesen att ett tydligt tröskelvärde skulle kunna identifieras. Även om inte forskningsfrågan kunde besvaras i detalj, så bidrar denna studie med värdefulla lärdomar om hur AG kan implementeras i studier av visuell perception samt mer generella lärdomar om implementering och tillämpning av AG och andra kvantitativa mått av komplexitet. Vi argumenterar också för att tillämpning av kvantitativa mått av komplexitet, som AG, i många olika typer av experiment gällande perception skulle bidra till utökad kunskap om begränsningar hos människans förmåga att uppfatta och bearbeta komplexa mönster, inte minst då datan skulle kunna bidra till att lägga en empirisk grund för teorier om mönsterigenkänning och informationsprocessering.en_US
dc.description.abstractPattern perception is a core part of human cognition, however, our capacity to process patterns is limited. If a pattern is too complex to process, we no longer perceive it as a pattern but rather as noise, thus we hypothesize that there is a limit to human pattern perception that can be measured in terms of the complexity of the pattern. To test this, we apply Aksentijevic-Gibson complexity (AG), a sophisticated measurement for the perception of complexity developed by Aksentijevic et al. [Symmetry, 12(6), 948 (2020)], in a sequential comparison procedure task to test at what level of complexity participants can't differentiate between two randomly generated patterns. The result confirmed that an increase in the level of AG resulted in a decrease in performance and a significant difference between the lowest and highest level of AG. However, the hypothesized sharp decline in performance at the limits of our pattern perception was not present in the data. Despite not being able to answer the research question in detail, valuable insight into the implementation of AG in studies on visual perception was gained, as well as general insights on the implementation and application of AG and other measurements of complexity. By applying quantitative measures like AG in a wide variety of experiments, it would be possible to start outlining a general overview of the limits of human pattern perception and information processing in terms of complexity. This can provide an empirical basis for perception and information processing theories. In addition, since our perception shapes our assumptions about the world, improving our understanding of how we perceive complexity could have implications for what scientific inquiries we deem interesting and relevant and how we go about answering these questions.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofseries2022:105en_US
dc.subjectpattern perceptionen_US
dc.subjectcomplexityen_US
dc.subjectrandomnessen_US
dc.subjectAksentijevic-Gibson complexityen_US
dc.subjectVisual short-term memoryen_US
dc.titleCOMPLEXITY & RANDOMNESS Exploring the Limits of Pattern Perceptionen_US
dc.title.alternativeKomplexitet och slump - Kognitiva begränsningar för mönsterigenkänningen_US
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record