Show simple item record

dc.contributor.authorLeonhardt, Linda
dc.date.accessioned2023-02-01T08:10:26Z
dc.date.available2023-02-01T08:10:26Z
dc.date.issued2023-02-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/74709
dc.descriptionComplex societal challenges such as digitalization and technological development affects the need to find new, faster solutions. The Covid-19 pandemic, which has provoked a rapid shift from office- to telework, has changed our role to more flexible workers. The difficulty for rural municipalities in attracting and retaining competence, depends on how well we succeed in implementing these flexible working methods. The landscape is difficult to navigate in. This demands on new current knowledge about learning processes so that public sector in the future succeed in navigating in these diverse work landscapes. The study focuses on the learning process and the changes that occurs in a transition from office to telework caused by a pandemic. Knowledge of this is important so that the public sector can handle similar situations and increase their resilience to future crises. The purpose is to investigate and create an understanding of how leaders and strategists in public sector experience the learning process and the changes that arises in a rapid transition from office- to telework. The study is based on a qualitative research method and through semi-structured interviews, patterns of transformative learning have been identified, as well as challenges and opportunities that appears in this situation. What distinguishes this study from previously research is that a transformative learning perspective has been applied to the learning process in the transition from office to telework in a public sector. The results confirm that there is a transformative learning during a transition from office- to telework. This study also confirms that theory of transformative learning can be applied to a situation such as a rapid transition to telework and it provides valuable insights into how future crises can be handled and parried.en_US
dc.description.abstractKomplexa samhällsutmaningar såsom digitalisering och teknisk utveckling påverkar behovet av att finna nya snabbare lösningar. Covid-19-pandemin som har framkallat en hastig omställning från kontors- till distansarbete har förändrat vår roll till mer flexibla arbetstagare. Landsbygdskommuners svårighet att attrahera och behålla kompetens är beroende av hur väl vi lyckas att implementera dessa flexibla arbetssätt. Landskapet är svårnavigerat. Detta ställer krav på ny aktuell kunskap om lärprocesser så att offentlig sektor framledes lyckas att navigera i dessa mångstridiga arbetslandskap. Studien fokuserar på lärande och den process av förändring som uppkommer i en snabb övergång från kontors- till distansarbete orsakat av en pandemi. Kunskap om detta är viktig så att offentlig sektor och andra verksamheter kan hantera liknande situationer och öka sin motståndskraft för framtida kriser. Syftet är att undersöka och skapa förståelse för hur ledare och strateger inom offentlig verksamhet upplever det lärande och den förändring som uppkommer i en snabb övergång från kontor- till distansarbete. Studien tar sin utgångspunkt i kvalitativ forskningsmetod och genom semistrukturerade intervjuer har mönster av transformativt lärande identifierats samt utmaningar och möjligheter som uppstår i denna situation. Det som utskiljer denna studie från tidigare identifierad forskning är att ett transformativt lärandeperspektiv har applicerats på den lärprocess som uppstår i övergången från kontors- till distansarbete inom en offentlig verksamhet. Resultatet bekräftar att det förekommer ett transformativt lärande under en snabb övergång från kontor till distansarbete. Denna studie bekräftar också att teori om transformativt lärande kan tillämpas på en situation såsom en snabb övergång till distansarbete medför och det ger värdefulla insikter i hur framtida kriser kan hanteras och pareras.en_US
dc.language.isosween_US
dc.relation.ispartofseries2022:078en_US
dc.subjectMezirowen_US
dc.subjectdistansarbeteen_US
dc.subjecthemarbeteen_US
dc.subjectarbete hemifrånen_US
dc.subjectdigitaliseringen_US
dc.subjectoffentlig sektoren_US
dc.title”FRÅN NOLL TILL HUNDRA” Transformativt lärande i offentlig verksamheten_US
dc.title.alternative“Zero to hundred” Transformative learning in public sectoren_US
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record