Show simple item record

dc.contributor.authorTyrenius, Elisabet
dc.date.accessioned2022-11-28T12:48:11Z
dc.date.available2022-11-28T12:48:11Z
dc.date.issued2022-11-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/74314
dc.description.abstractSyftet med studien är att undersöka hur fem specialpedagoger upplever sig själva i sin yrkes roll och som redskap i det didaktiska arbetet att möta elever i behov av stöd. Den metod och teoretiska ansats som använts för studien är kvalitativa livsvärldsintervjuer i enlighet med fenomenologisk teori. Den hermeneutiska vändningen, att en beskrivning också är en tolkning, avgjorde att valet av metod och teoretisk ansats föll på hermeneutiken och en fenomenologisk livsvärldsansats. Även hur en dialogisk öppenhet i ett hermeneutiskt förfarande kan bidra till att fördomar belyses bidrog till val av metod. Det huvudsakliga resultatet visar att det har betydelse för den specialpedagogiska professionen att få tid för samtal med kollegor och för reflektion. Det framkommer även att det är svårt att separera sig själv från tjänstemannen och att balansgången är hårfin men nödvändig. Studiens resultat visar också att av de specialpedagogiska perspektiv som tas upp framträder det relationella perspektivet tydligt hos alla deltagare.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectlivsvärlden_US
dc.subjectmänniskosynen_US
dc.subjectrelationskompetensen_US
dc.subjectspecialpedagogiken_US
dc.subjectfenomenologien_US
dc.title”Personligheten är ju ens instrument” En fenomenologisk studie kring hur några specialpedagoger upplever sin egen yrkesroll och dess betydelse i mötet med eleven.en_US
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record