Show simple item record

dc.contributor.authorHammarstrand, Elin
dc.contributor.authorWallin, Sandra
dc.date.accessioned2022-10-28T08:40:14Z
dc.date.available2022-10-28T08:40:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/74024
dc.description.abstractSyftet med vår studie är att undersöka vilka strategier några förskollärare beskriver att de utgår från i arbetet med att stödja alla barns språk- och kommunikationsutveckling. Denna studie utgår från Vygotskijs sociokulturella teori där en beskrivning av fyra av hans centrala begrepp görs. Det empiriska materialet samlas in genom semistrukturerade intervjuer där totalt sex verksamma förskollärare inom två olika områden i Västra Götaland deltar. Valet av intervjuer som metod utgör därmed att vi har en kvalitativ ansats. Genom att vi har en kvalitativ ansats blir studien mer fördjupad och dess resultat utgår från en djupare inblick i förskollärares tankar och beskrivningar. I resultatet framkommer det att samtliga förskollärare anser att språk och kommunikation är en central del i barnens lärande och utveckling. De strategier som framkommer är framför allt att vara närvarande och att använda gruppen som resurs. För att stötta barnen som har språksvårigheter framkommer det att förskollärarna använder sig mestadels av polyglutt-appen samt tecken och bildstöd, men även att de samverkar flitigt med båda vårdnadshavare och specialpedagoger.en
dc.language.isosween
dc.subjectSpråken
dc.subjectkommunikationen
dc.subjectstöttningen
dc.subjectsamverkanen
dc.subjectspråksvårigheten
dc.subjectstrategien
dc.subjectförskollärareen
dc.titleFörskollärares strategier för att främja alla barns språkutveckling. En empirisk studie med inriktning på språk och kommunikation.en
dc.typeTexten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record