Show simple item record

dc.contributor.authorSundvall, Camilla
dc.contributor.authorKarlman, Erika
dc.contributor.authorKihlström, Rebecka
dc.date.accessioned2022-10-25T09:02:40Z
dc.date.available2022-10-25T09:02:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/73994
dc.description.abstractStudiens syfte är att ta reda på förskollärares uppfattningar vad det gäller arbetet med digitala verktyg för barns språkutveckling. Detta eftersom de revideringar som tillkom i förskolans nya läroplan endast talar om att man ska arbeta med digitala verktyg men inte hur. Den tidigare forskningen visar att det saknas strategiska och didaktiska val för förskollärarna. Studiens frågeställningar är: 1. På vilket sätt redogör förskollärare för hur de arbetar med digitala verktyg som stöd för barns språkutveckling? 2. Vilka olika uppfattningar om möjligheter i deras arbete med språkutveckling och digitala verktyg ger förskollärare uttryck för? 3. Vilka olika uppfattningar om hinder i deras arbete med språkutveckling och digitala verktyg ger förskollärarna uttryck för? Studien är en kvalitativ undersökning som utförts genom halvstrukturerade intervjuer med sex förskollärare med ljudinspelning. Intervjuerna analyserades ur ett fenomenografiskt perspektiv. Analysen visar att det råder både likheter och skillnader i förskollärarnas uppfattningar om hur undervisning med digitala verktyg för barns språkutveckling ska implementeras. Utifrån förskollärarnas uppfattningar tolkar vi att de är i behov av mer resurser och kompetensutveckling gällande digitala verktyg för barns språkutveckling. Genomgående för studien är att förskollärarna vill lära sig mer och ser möjligheter med stöd av digitala verktyg då man genom samtal och kommunikation kan främja barns språkutveckling.en
dc.language.isosween
dc.subjectdigitala verktygen
dc.subjectspråkutvecklingen
dc.subjectförskollärareen
dc.subjectuppfattningaren
dc.subjectkompetensen
dc.titleFörskollärares uppfattningar om digitala verktyg som stöd för barns språkutveckling.en
dc.typeTexten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record