Show simple item record

dc.contributor.authorDelbro, Claudia
dc.contributor.authorBerg Fischier, Matilda
dc.date.accessioned2022-10-03T15:06:18Z
dc.date.available2022-10-03T15:06:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/73731
dc.description.abstractDenna studie har utgångspunkt i styrdokumenten och uppdraget i förskolan som är att främja jämställdhet och motverka stereotypa könsroller. Syftet med studien har varit att undersöka hur arbetet med jämställdhet framträder i förskolan genom att rikta uppmärksamhet mot samspelet mellan förskollärare och barn under förskollärarens undervisningssituationer, utifrån ett genusperspektiv. Aspekter som är i fokus är förskollärarnas fördelning av talutrymme och uppmärksamhet, bemötande och språkbruk, samt agerande. Studiens forskningsfrågor är: Skiljer sig förskollärarnas språkbruk och bemötande av pojkar respektive flickor åt i undervisningssituationerna, och isåfall hur? Skiljer sig förskollärarnas fördelning av talutrymme och uppmärksamhet mot pojkar respektive flickor åt i undervisningssituationerna, och isåfall hur? Går det att urskilja normer om kön i förskollärarnas agerande gentemot barnen i undervisningssituationerna? Isåfall vilka? Empirin som ligger till grund för studien är insamlad genom videoobservationer under tre lärarledda undervisningssituationer på en förskola i en större stad. Observationerna har skett under lärarledd undervisning i form av olika aktiviteter i mindre grupp. Det empiriska materialet har analyserats utifrån feministisk poststrukturalism och teorins centrala begrepp: diskurs, positionering, subjektskapande samt materialisering och performativitet. Resultatet som har framkommit är att det finns skillnader i förskollärarnas bemötande, språkbruk, fördelning av uppmärksamhet och agerande utifrån ett genusperspektiv i samspelet mellan förskollärare och barn i undervisningssituationerna.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectGenus, jämställdhet, feministisk poststrukturalism, förskollärare, förskola, genusperspektiv.en_US
dc.title”Woooow Linus! Fick du superkrafter nu Linus?” En kvalitativ studie om jämställdhet i förskolan.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record