Show simple item record

dc.contributor.authorSjöstrand, Josefine
dc.date.accessioned2007-09-26T10:54:09Z
dc.date.available2007-09-26T10:54:09Z
dc.date.issued2007-09-26T10:54:09Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/7356
dc.description.abstractSom den största deltagande enheten inom WTO har EU en av nyckelrollerna genom sitt avgörande inflytande på världshandeln. EU: s 25 medlemsstater är alla medlemmar i WTO, men vid förhandlingar inom organisationen är det Kommissionen som representerar medlemsstaterna. Hur denna kompetensfördelning ser ut på jordbruksområdet inom ramen för förhandlingarna inom Doha Development Agenda skall behandlas utförligt i denna uppsats, med det fokus på jordbruksfrågor som denna förhandlingsrunda innebär. Jag kommer att ingående behandla de EG-rättsliga förutsättningarna för kompetensfördelningen mellan EG och den enskilda medlemsstaten samt de faktiska förhållanden som denna kompetensfördelning resulterar i. Målet med uppsatsen är att så långt det är möjligt inom det angivna utrymmet utreda kompetensfördelningen mellan EG och den enskilda medlemsstaten inom ramen för DDA-förhandlingarna utifrån det juridiska regelverk och de rättsliga grundprinciper som reglerar EU: s externa identitet och EG: s gemensamma handelspolitik. Konsekvenserna för den enskilda medlemsstaten och dess suveränitet kommer att behandlas. WTO-strukturen, dess ursprung och syfte kommer att behandlas för att skapa en tydlig bakgrund till frågeställningen. Jordbruksavtalet och DDA, dess mål och syfte kommer att beskrivas och de huvudsakliga förhandlingsproblem som föreligger i nuläget. EU: s externa identitet och grundläggande hur denna har utvecklats kommer att behandlas. Innebörden av exklusiv kompetens kommer att förklaras med utgångspunkt i EG-praxis och doktrin på området. Som en följd av detta kommer även subsidiaritetsprincipen och andra grundläggande principer inom EG-rätten att behandlas, i den mån de är relevanta. EG-domstolens yttrande 1/94 och dess konsekvenser behandlas, med en utförlig redogörelse för innehållet i detta yttrande från EGD i relevanta delar. Utredningen sker dels övergripande med WTO avtalet i sig som utgångspunkt, dels med det fokus på jordbruksfrågor som vi håller oss inom i uppsatsen. Bakgrunden till yttrandet, domstolens motivering och de juridiska konsekvenserna diskuteras. Artikel 133 EGF behandlas utförligt och jag kommer att redogöra för de praktiska konsekvenserna av införandet av denna regel.eng
dc.language.isosweeng
dc.relation.ispartofseries2007:68eng
dc.subjectEuroparätteng
dc.subjectInternationell rätteng
dc.subjectWTOeng
dc.titleHar EG exklusiv kompetens att företräda medlemsländerna vid doharundans jordbruksförhandlingar?eng
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record