Show simple item record

dc.contributor.authorKrantz, Gustav
dc.date.accessioned2022-08-30T07:43:48Z
dc.date.available2022-08-30T07:43:48Z
dc.date.issued2022-08-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/73481
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen är att förstå vilken plats nordiska språk har inom ämnet svenska på gymnasiet. Ämnesområdet är nedprioriterat, läroplanens skrivningar är otydliga och lärarna själva tillstår att de har låga kunskaper. För att undersöka nordiska språk inom svenskan har jag valt att göra en läromedelsanalys, där jag analyserat fem utvalda läromedel. De centrala frågeställningarna rör innehåll, framställningssätt och uppgifter i dessa läromedel. Frågorna skapar tillsammans en helhetsförståelse för ämnesområdet nordiska språk. Resultaten visar att läromedelsförfattarna inte ens är eniga om vilka språk som ingår under nordiska språk. Innehållet varierar men uppehåller sig främst vid språkhistoria, språkliga släktskap, uttal och lånord. Dessa är några av de “aspekter av språksituationen” som läroplanen talar om. Den andra delen i analysen behandlar framställningssätt. Här används Niklas Ammerts (2011) typologi som visar hur ett innehåll framställs. Materialet som undersöks har till övervägande del ett konstaterande framställningssätt. De historiska förhållandena gällande bokmål och nynorska utgör exempel där eleven får reda på vad som har hänt, men ingen fördjupad kunskap i hur eller varför det hände. Den tredje, och sista, analysdelen behandlar textrelaterade uppgifter. Analysen rör de frågor, övningar, diskussionsuppgifter och liknande som finns i anslutning till texter på originalspråk, det vill säga danska och norska. Uppsatsen relateras till Karin Lilja Waltås (2016) avhandling och använder hennes modell för kategorisering av uppgifter. Resultaten visar en lika hög andel, ca 50%, av disciplinerande faktauppgifter, en typ av uppgift eleven kan lösa utan förståelse för texten eller tolkning av den. Den kategori som sticker ut i materialet är de återgivningsrelaterade uppgifterna som utgjorde betydligt högre andel i mitt material. Eleverna förväntas i stort sett kunna “leta reda på” fakta i texterna och kunna återge ett handlingsförlopp, därav titeln på uppsatsen: Vad handlar sagan om?en
dc.language.isosween
dc.subjectnordiska språk, läromedelsanalys, textanalys, grannspråksdidaktik, framställningstyper, uppgiftskulturen
dc.titleVad handlar sagan om? En läromedelsanalys av ämnesområdet nordiska språk i svenska 2en
dc.title.alternativeWhat is the story about? A textbook study of the nordic languages in swedish course 2en
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record