Show simple item record

dc.contributor.authorAlldén, Liam
dc.date.accessioned2022-08-17T11:51:51Z
dc.date.available2022-08-17T11:51:51Z
dc.date.issued2022-08-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/73388
dc.description.abstractSyfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för att tillämpa evidensbaserad praktik i ett arbetsmarknadspolitiskt sammanhang som karakteriseras av en avsaknad av bindande regler och bristfälligt vägledande stöd från myndigheter. För att uppfylla ovanstående syfte avser jag att med hjälp av etnografisk metod undersöka utformningen och genomförandet av det praktiska arbetet på en arbetsmarknadsenhet i en svensk glesbygdskommun. Teori: Arbetet i en praktisk verksamhet kan skilja sig åt beroende på vilket bakomliggande objektivitetsideal som har satt sin prägel på verksamheten. Objektivitetsideal präglar en verksamhet i form av graden av tillit som tilldelas enskilda aktörer. Tilliten till enskilda aktörer kan utläsas i det professionella handlingsutrymmet samt förekomsten av formaliseringar och standardiseringar, vilka kan sägas begränsa enskilda aktörers möjligheter att påverka arbetet. Metod: Detta är en empirisk fallstudie med observationer och intervjuer som metod Resultat: Arbetsmarknadsenhetens arbete är av komplex natur. Arbetet inkluderar vanligen flertalet lokala och regionala aktörer. Samverkan med andra aktörer kan fylla en funktion för kvalitetssäkring av den kunskap som är ämnad att implementeras i verksamheten och således påverka det praktiska arbetet. Samverkan karaktäriseras av flexibilitet och medför en möjlighet till situationsanpassning men ställer samtidigt höga krav på de enskilda aktörerna. Att implementera evidensbaserad praktik inom detta område är att anse som en utmaningen
dc.language.isosween
dc.subjectArbetsmarknad, expertis, objektivitet, relevansen
dc.title”DET FINNS JU EN VISS ORO AV ATT MAN FAMLAR I MÖRKER” En analys av ett kommunalt arbetsmarknadsarbeteen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.svepH2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteoriswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Scienceeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record