Show simple item record

dc.contributor.authorCarlsson, Henrik
dc.contributor.authorJonsson Benjegård, Stella
dc.date.accessioned2022-08-17T09:53:02Z
dc.date.available2022-08-17T09:53:02Z
dc.date.issued2022-08-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/73383
dc.description.abstractSyftet med denna studie var att beskriva socialsekreterares erfarenheter och upplevelser av empatitrötthet, i förhållande till organisation och klient. Underlaget för studien bestod av sex semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från olika socialkontor och enheter i Västsverige. Det teoretiska ramverk som utgjorde grunden för vår analys bestod av emotionssociologi och begreppen känsloarbete, deep acting, surface acting, känsloregler samt emotiv dissonans. Därtill användes även mentalisering och empati som teoretiska begrepp. Studiens resultat visade att både de organisatoriska förutsättningarna och klienterna påverkade social sekreterarna emotionellt och deras upplevelse av empatitrötthet. Merparten av respondenterna uttryckte dock att de administrativa bördorna tog både tid och kraft från arbetet med klienterna. Därtill upplevde informanterna bristande stöd och förståelse från arbetsledningens håll. Socialsekreterarna upplevde en slitning mellan hårdare budgetkrav och klienter med stora behov, vilket ledde till en emotionell press. Många av informanterna gav uttryck för upplevelser av empatitrötthet. För framtida forskning vore det intressant att få ett organisatoriskt perspektiv på arbetsmiljön inom socialtjänsten, samt hur klienter upplever mötet med myndigheten.en
dc.language.isosween
dc.subjectEmpatitröttheten
dc.subjectsocialsekreterareen
dc.subjectemotionssociologien
dc.subjectempatien
dc.subjectmentaliseringen
dc.title”Man bär ju på människor i det här yrket” En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av empatitröttheten
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record