Show simple item record

dc.contributor.authorWallin, Amanda
dc.contributor.authorRosberg, Filippa
dc.date.accessioned2022-08-16T12:07:26Z
dc.date.available2022-08-16T12:07:26Z
dc.date.issued2022-08-16
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/73361
dc.description.abstractGeneration Z är framtidens arbetskraft och på grund av sin uppväxt antas de besitta andra karaktärsdrag, och därmed andra förväntningar, än tidigare generationer. För att kunna vara konkurrenskraftiga och en attraktiv arbetsgivare är det därför högst relevant för företag att förbereda sig för den nya arbetskraften. Syftet med uppsatsen är att, baserat på generations Z värderingar gällande kommunikation och motivation, undersöka ett fastighetsbolags företagskultur och se om denna kultur överensstämmer med de behov och förväntningar som uttryckts kring generation Z, samt vilka konsekvenser detta kan ha för företaget som helhet och för individer tillhörande generation Z. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats genom en blandning av semistrukturerade djupintervjuer och strukturerade observationer för att kunna få en bredare bild av kulturen på fastighetsbolaget. Empirin analyseras i huvudsak med hjälp av Hofstedes kulturdimensioner och Herzbergs tvåfaktorteori, men också med annan litteratur om företagskultur och kommunikation, och jämförs sedan med litteratur om generation Z för att analysera samstämmighet. Vidare används teorier om bland annat arbetstillfredsställelse för att analysera implikationer av samstämmigheten eller avsaknaden av den. Analysen signalerar att vissa av generation Z förväntningar och behov är uppnådda, samt förklarar vilka implikationer detta får på individ- och företagsnivå. Det framgår att den mer hierarkiska och återhållsamma sidan av företaget inte överensstämmer med generation Z förväntningar, men att aspekten som inkluderar arbetstrygghet och personlig utveckling ligger i linje med generationen. Konsekvenser av detta kan å ena sidan vara hög motivation och välmående, men å andra sidan också lågt engagemang och stress, vilket kan påverka både individen tillhörande generation Z och företaget.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesManagement och organisation 22:35en
dc.titleFramtidens medarbetare. En kvalitativ fallstudie om hur ett fastighetsbolags företagskultur motsvarar generation Z förväntningar och behov angående kommunikation och motivationen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record