Show simple item record

dc.contributor.authorAndreasson, Jesper
dc.contributor.authorCarlsson, Richard
dc.date.accessioned2022-08-16T11:46:55Z
dc.date.available2022-08-16T11:46:55Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/73355
dc.description.abstractSyftet med denna studie är att få en djupare förståelse hur en medarbetare kan vara delaktig i beslutsfattande på ett mindre företag. Syftet är även att belysa de effekter på måendet som både delaktighet i beslutsfattande och upplevd nivå av stöd resulterar i ur en medarbetares perspektiv. För att kunna besvara dessa syften används ett teoretiskt ramverk som består av två teorier, Krav-Kontroll-Stödmodellen och medarbetarskap. Studien är baserats på kvalitativa metoder och har en empirisk grund i djupgående intervjuer med 15 medarbetare på mindre bolag i Sverige. Resultatet i studien visade att vikten av delaktighet i beslutsfattande har stor påverkan på medarbetarnas mående. Ett ökat inflytande resulterade i positiva effekter på medarbetarnas mående, medans ett mindre inflytande hade en negativ inverkan på medarbetarnas mående. I kontrast mot tidigare studier, visade studien även på negativa effekter på måendet av ett ökat inflytande. Studiens slutsatser visar att involverande av medarbetare i beslutsfattning tillsammans med en hög stödnivå kan vara avgörande för personalens mående och arbetsprestation.en_US
dc.language.isosween_US
dc.relation.ispartofseriesManagement och organisation 22:27en_US
dc.subjectKrav-Kontroll-Stöd, medarbetarskap, medarbetare, förtroende, beslutsfattande, småföretag, prestationskrav, stress, måendeen_US
dc.titleVikten av upplevd delaktighet vid beslutfattande i små företag: En kvalitativ studie utifrån medarbetarens perspektiven_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record