Show simple item record

dc.contributor.authorAvelöv, Alicia
dc.contributor.authorAltsjö, Julia Elina
dc.date.accessioned2022-08-16T06:52:43Z
dc.date.available2022-08-16T06:52:43Z
dc.date.issued2022-08-16
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/73336
dc.descriptionDuring recent years, the financial aspect of sustainability has received more attention. Therefore, it is necessary to understand the importance and the role of sustainable investments and ESG for the future. The purpose of this thesis is to analyze how and why Swedish fund managers work with sustainable investments with regard to risk and return. Based on numerous interviews with Swedish fund managers, this study shows that fund managers combine three strategies for sustainable investments, which are to include, exclude and influence corporations. Furthermore, the respondents’ way of working with sustainability differs where some have a more quantitative approach while others have a more qualitative approach. A common point of view is that sustainable investments and ESG imply lower risk and higher returns in the long run. The incentives to engage in sustainable investments are therefore to achieve higher risk-adjusted returns, but also to achieve a sustainable future. For fund managers at larger fund companies, the incentives are also based on internal assessment criteria’s of ESG-factors. The conclusion is that sustainability is integrated in Swedish fund managers’ investment process and that ESG is taken into account regarding long-term risk and return.en
dc.description.abstractDen finansiella aspekten kring hållbarhet har tagit allt större plats i samhällsdebatten de senaste åren. Det är därför nödvändigt att förstå vikten av, samt vilken roll, hållbara investeringar och ESG har inför framtiden. Syftet med uppsatsen är därav att undersöka hur och varför svenska fondförvaltare arbetar med hållbara investeringar med hänsyn till risk och avkastning. Utifrån ett flertal intervjuer kan det konstateras att svenska fondförvaltare kombinerar tre hållbarhetsstrategier, vilka är att inkludera, exkludera och påverka. Vidare så skiljer sig respondenternas arbete kring hållbarhet, där en del har ett mer kvantitativt arbetssätt medan andra har ett mer kvalitativt arbetssätt. En gemensam syn är dock att hållbara investeringar och ESG på lång sikt innebär lägre risk och högre avkastning. Incitamenten till att investera hållbart är därav för att nå högre riskjusterad avkastning, men även för att bidra till en mer hållbar framtid. Vanliga incitament hos fondförvaltare på större fondbolag är dessutom att de bedöms utefter olika hållbarhetskriterier. En slutsats som kan dras från uppsatsen är att hållbarhet är integrerat i svenska fondförvaltares investeringsprocess och atten
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseries202208:161en
dc.subjectESGen
dc.subjectsustainable investmenten
dc.subjectSwedenen
dc.subjectfund managersen
dc.subjectrisken
dc.subjectreturnen
dc.subjectincentivesen
dc.titleSvenska fondförvaltares arbete kring hållbara investeringar med avseende på risk och avkastningen
dc.title.alternativeSwedish fund managers' work around sustainable investments with regard to risk and return.en
dc.typetext
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Economics
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administration
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record