Show simple item record

dc.contributor.authorTecle, Terhas
dc.date.accessioned2007-09-21T12:05:11Z
dc.date.available2007-09-21T12:05:11Z
dc.date.issued2007-09-21T12:05:11Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/7320
dc.description.abstractReumatoid Artrit (RA) är en av de vanligaste folksjukdomarna, den är den mest kända av de olika reumatiska sjukdomarna. Det är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom. Att drabbas och få besked om en kronisk sjukdom som inte går att bota utan behandlas för att bromsa sjukdomen innebär en stor omställning i livet. Sjukdomen påverkar inte bara patientens livssituation utan påverkar även patienternas närstående. Vårdpersonal träffar många patienter och närstående både i öppen och i slutenvården. Genom att skapa god kontakt och relation mellan vårdpersonal och närstående kan vårdpersonalen förbättra situationen för patienter. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa situationen för närstående till patienter med reumatoid artrit samt att med stöd av Watsons teori diskutera sjuksköterskans insats för att tillgodose de närståendes behov. Resultatet är grundat på tio vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalitativ analysmetod. Analysen resulterade i tre kategorier som belyser de närståendes situation. Dessa utgörs av belastning, utanförskap samt informationsbrist. Det är viktigt att uppmärksamma de närståendes behov. I studien framkom vikten av att närstående får stöd, att erbjuda delaktighet, att bemöta närstående med respekt och att de känner sig sedda. I denna studie finns förslag om omvårdnadsinterventioner utifrån Watsons teorier. Delaktighet, stöd och information är en del av omvårdnadsinterventionerna som nämns. Allt för att minska bördan och hanterandet av sjukdomen som påverkar patienten och de närståendes livssituation.eng
dc.language.isosweeng
dc.subjectReumatoid Artriteng
dc.subjectnärståendeeng
dc.subjectbehoveng
dc.subjectinformationeng
dc.subjectutanförskapeng
dc.subjectbelastningeng
dc.titleAtt vara närstående till patienter med Reumatoid Artrit – de närståendes behov och sjuksköterskans insats.eng
dc.title.alternativeTo be a relative to patients with Rheumatoid Arthritis. The needs of the relatives and the nurses’contributioeng
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsaswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institute of Health and Care Scienceseng
dc.type.degreeC-uppsatsswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record