Show simple item record

dc.contributor.authorIbrakovic, Aidaswe
dc.contributor.authorPehrson, Jesperswe
dc.date.accessioned2007-09-18T13:00:51Z
dc.date.available2007-09-18T13:00:51Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/7296
dc.description.abstractSyfte Vi anser att mobbning hör till den allvarligaste problematiken på skolan och forskning kring den baseras alltför ofta på den s.k. allmänna uppfattningen. Därför vill vi i denna uppsats uppmärksamma elevernas egna uppfattningar kring problemet för att se hur de skiljer sig från den allmänna uppfattningen. Den allmänna uppfattningen företräds i detta fall av Olweusprogrammet. Huvudfråga-Hur uppfattar eleverna mobbning? -Vilka är de centrala budskapen i Olweusprogrammet? -Hur överrensstämmer elevernas uppfattning om mobbning med programmets budskap? Metod och materialVi har använt oss av en kvalitativ metod i vår undersökning, där vi har intervjuat sex elever i åk 6, för att ta reda på deras uppfattning av mobbning. Deras svar har vi i sin tur tillämpat på textanalysen av Olweusprogrammet, där vi har använt oss av samma kategorier som användes i analysen av svaren. ResultatVi har i vår studie kommit fram till att det finns markanta skillnader mellan elevernas egna uppfattning om mobbning och den mobbning som Olweus behandlar i sitt program men det finns också stora likheter. Bland annat är programmets och elevernas syn på vad mobbning är delvis lika. Betydelse för läraryrketDenna forskning har en mycket stor betydelse för oss blivande lärare, då mobbning är något som alla lärare kommer att komma i kontakt med under sitt yrkesliv. Att kunna ta itu med den förutsätter att man känner till hur ens egna elever tycker och tänker om den, då vi har visat att det finns tydliga skillnader på den syn som elever har och den som vuxna har.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectmobbningswe
dc.subjectelevsynswe
dc.subjectkonfliktswe
dc.subjectOlweusprogrammetswe
dc.titleNågra elevers syn på mobbning. En jämförande studie mellan några elevers uppfattning av mobbning och den allmänna uppfattningen baserad på Olweusprogrammetswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record