Show simple item record

dc.contributor.authorLindlöf, Mariaswe
dc.contributor.authorLeeuwen, Jenny Sallin vanswe
dc.date.accessioned2007-09-18T13:00:46Z
dc.date.available2007-09-18T13:00:46Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/7288
dc.description.abstractHuvudfråga Hur säger sig pedagogerna tänka i en åldersintegrerad klass om sexåringarnas läsande och skrivande? Metod och Material Vi valde att använda oss av intervjuer för att få reda på vilka tankar som ligger till grund för pedagogernas arbetssätt vad gäller läs- och skrivinlärningen i förskoleklassen. Intervjuerna spelades in på band för att kunna skrivas ut och analyseras kvalitativt. Målsättningen var att hitta de mönster, teman och kategorier som bäst beskrev de fenomen eller sammanhang som låg till grund för val av arbetssätt. Vi vände oss till våra respektive VFU-skolor i intervjuerna. Resultat Enligt studien anser pedagogerna det viktigaste vara att året i förskoleklassen utformas så det blir skolförberedande. Våra litteraturstudier stödjer också denna uppfattning. Samtidigt tycker pedagogerna den sociala delen, att få känna sig trygg i gruppen, är oerhört viktig. Det visar sig dock att skolkulturen fått ett övertag i förskoleklassen, vilket framkommer i sättet att undervisa barnen och i att det inte finns tillräckligt med tid för lek. Betydelse för läraryrket Åldersintegreringen påverkar arbetssättet i förskoleklassen, sannolikt på grund av krock mellan förskole- och skolkulturen. De pedagoger vi intervjuat säger exempelvis att de använder material som liknar det de har i ettan, delvis för att eleverna efterfrågat det. De intervjuade pedagogerna strävar efter att året i förskoleklassen ska vara skolförberedande men vår studie visar att det är en undervisningsnivå som är svår att hålla. Att arbeta repetitivt och kravfyllt i arbetsböcker anser vi dock inte vara förenligt med att läs- och skrivinlärningen enligt forskare i literacy bör ske i meningsfulla och lustfyllda sammanhang. Vi har därmed tydliggjort ett viktigt pedagogiskt problemswe
dc.language.isosvswe
dc.subjectÅldersintegreringswe
dc.subjectsexårsverksamhetswe
dc.subjectförskoleklassswe
dc.titleSexåringarnas läsande och skrivande i en åldersintegrerad klass ­ hur bör verksamheten i förskoleklassen bedrivas?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record