Show simple item record

dc.contributor.authorEhlers, Madeleineswe
dc.contributor.authorSalsamendi, Nataliaswe
dc.date.accessioned2007-09-18T13:00:40Z
dc.date.available2007-09-18T13:00:40Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/7280
dc.description.abstractSammanfattning Syfte Vårt syfte är att jämföra idealet "en skola för alla" med verklighetens skola ur ett ADHD/DAMP-perspektiv. Detta för att undersöka om ADHD/DAMP-undervisningen, så som den utformas av medicinsk expertis, hamnar i konflikt med tanken om "en skola för alla". Frågeställningar Vad menas med en skola för alla? Vad säger medicinsk expertis om den pedagogiska utformningen för barn med ADHD/DAMP? Hur ser den pedagogiska verksamheten ut i verkligheten för elever med ADHD/DAMP? Metod och material För att besvara våra frågeställningar har vi gjort en litteraturstudie, samt genomfört tre stycken kvalitativa lärarintervjuer med hjälp av bandspelare. Litteraturen har sedan jämförts med våra intervjusvar för att på så sätt komma fram till ett resultat. Resultat En skola för alla är ett stort ämne med mycket tolkningsutrymme, men i praktiken är det en idè om att man i så hög grad som möjligt ska ge alla elever en meningsfull undervisning inom klassens ram. Detta skapar förutsättningar för att umgås, känna respekt och förståelse för dem som på olika sätt är annorlunda. Vår undersökning visar dock att den medicinska expertisen har ett inflytande på undervisningen i dagens skola. De medicinska experterna förespråkar, i konflikt med tanken om en skola för alla, enskild undervisning och stimulusfattig miljö. Enskild undervisning för elever med ADHD/DAMP förekommer ute i verksamheten och det är inte enbart för elevens bästa man ser, utan man ser även att det är för att hela gruppen ska få lugn och ro. Uppsatsen ger inget generaliserbart resultat utan kan endast gälla för dessa enskilda personer och situationer. Betydelse för läraryrket I vår framtida yrkesutövning ska vi enligt läroplanen se till varje enskild individs bästa och till deras förutsättningar och tidigare erfarenheter. Då gäller det att ta ställning till vad som är bäst för just den elev och den grupp man för tillfället arbetar med. Med en utökad kunskap om ADHD/DAMP-problematiken och en skola för alla tror vi att detta kan underlättas.swe
dc.language.isosvswe
dc.titleIntentionen om en skola för alla - En jämförande studie, ur ett ADH/DAMP-perspektivswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record