Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Hannaswe
dc.contributor.authorPetersson, Hannaswe
dc.date.accessioned2007-09-18T13:00:35Z
dc.date.available2007-09-18T13:00:35Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/7273
dc.description.abstractSammanfattning Syftet med vår undersökning var att undersöka elevers motivation för att lära sig matematik och lärares syn på elevers motivation för att lära sig matematik med utgångspunkt i Decis motivationsteori. Vi studerade vad som motiverar elever, om de har inre eller yttre motivation, när de känner sig kompetenta och självstyrande och vilken inverkan det i sådana fall har på motivationen samt lärares syn på dessa aspekter. För att uppnå vårt syfte använde vi oss av intervjuer med tio elever och två lärare från två olika klasser i år 3 samt observationer av två matematiklektioner i vardera klassen. Vid analys av intervjuerna antog vi ett hermeneutiskt angreppssätt eftersom vi ville se mönster och variation i elevernas uppfattningar. Vårt resultat var att eleverna vi intervjuade var motiverade att lära sig matematik och att deras motivation främst kom inifrån. Flera gav uttryck för en vilja och ett intresse att lära sig för sin egen skull och de flesta menade att det var viktigt för dem att lära sig matematik. Lärarna menade att de tänkte på att motivera sina elever, bland annat genom verklighetsanknytning. Huruvida eleverna kände sig självstyrande och kompetenta hade vi svårt att besvara eftersom eleverna generellt var nöjda med den undervisning läraren utformat och inte tycktes ha funderat över möjligheten att välja de för dem optimala utmaningarna för att öka sin motivation. Som blivande lärare menar vi att det är viktigt att få en inblick i hur elever kan tänka kring matematik och vad som motiverar dem att lära sig ämnet. Vårt resultat visar på några elevers tankar kring och uppfattningar om matematik och kan således ses som exempel på hur elever kan tänka kring detta ämne. Eftersom motivation är den drivkraft som får människan att vilja lära sig något menar vi att man som lärare bör ha den i åtanke.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectmotivationswe
dc.subjectmatematikswe
dc.subjectDecis motivationsteoriswe
dc.subjecttidswe
dc.titleElevers motivation för att lära sig matematik ­ En studie om elevers och lärares syn med utgångspunkt i Decis motivationsteoriswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record