Show simple item record

dc.contributor.authorWesterberg, Emilie
dc.contributor.authorErlandsson, Sissa
dc.contributor.authorJonasson, Josefin
dc.date.accessioned2022-07-01T12:25:19Z
dc.date.available2022-07-01T12:25:19Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72547
dc.descriptionOverfishing and the problems arising from it, have long been a discussed topic. The overfishing has incited eco-label systems to promote sustainable fisheries as a solution. The most wellestablished certification system for wild caught fish is the MSC. The effectiveness of such systems in their promotion of sustainable fish production and consumption is determined by the consumer's knowledge and consciousness of the said certifications. Consumers’ approach to the MSC-label affects the willingness to pay (WTP) for certified fish, and is an important variable to consider. The aim of this report is to deepen the knowledge about Swedish consumers' WTP and the determinants of their consumer choices, in comparison to other European studies. Correlations between different factors will also contribute to the building of knowledge and the willingness to pay for Swedish consumers. To accomplish this, a survey was performed to collect the data. Furthermore, two qualitative interviews were held to add further knowledge about the fishing industry in Sweden. The empirical results displayed a bigger WTP for Swedish consumers compared to earlier studies in the same field. Furthermore the respondents' awareness and knowledge of MSC was strongly connected to the consumers WTP. The consumers proximity to the sea was also proven to have a major impact on the respondents’ willingness to pay for MSC-labeled fish. Based on the results, it was concluded that the four most important factors for the consumers' willingness to pay are knowledge, awareness, proximity to the sea and income. These conclusions could be substantiated with theories and previous research. Key words: MSC, WTP, price premium, eco-label, certification, fisheries, consumer behaviour, green consumer behaviouren_US
dc.description.abstractÖverfiskets problematik har sedan länge varit en omtalad och oroande punkt i hållbarhetsdiskussionen. Som ett gensvar till detta har miljöcertifieringar utvecklats för att ge incitament för hållbart fiske. Det mest etablerade certifieringssystemet för vildfångad fisk är the Marine Stewardship Council (MSC). För att certifieringssystem, som MSC, ska vara ett effektivt sätt för att främja hållbar fiskproduktion och konsumtion krävs det att konsumenterna förstår innebörden av miljömärkningen. Konsumenternas inställning till MSC får en direkt påverkan på deras betalningsvilja för miljömärkt fisk och är en viktig insikt för fortskridandet av miljömärkningssystem, som MSC. Syftet med den här uppsatsen avser att undersöka svenska konsumenters betalningsvilja och vilka faktorer som påverkar dem i deras köpval. Resultatet avser dessutom jämföras med andra europeiska studier. Utifrån utmärkande motivatorer och faktorer som påverkar konsumenters köpval kommer även vissa samband kunna avläsas som får en innebörd för kunskapen om betalningsviljan. För att undersöka följande faktorer och samband genomfördes en enkätundersökning. Dessutom utfördes två kvalitativa intervjuer med syfte att bidra med kunskap om det yrkesfisket i Sverige. Det empiriska resultatet påvisade en större betalningsvilja för svenska konsumenter än tidigare forskning uppmätt. Vidare hade respondenternas medvetenhet och kunskap för MSC och dess innebörd, en stark koppling till betalningsviljan. Även närhet till hav bevisades ha stor påverkan på respondenternas betalningsvilja för MSC-märkt fisk. Utifrån resultatet drogs slutsatsen att de fyra viktigaste faktorerna för konsumenternas betalningsvilja är kunskap, medvetenhet, närhet till hav och inkomst. Dessa slutsatser kunde styrkas med teorier och tidigare forskning. Slutligen gav rapporten förslag till vidare forskning inom områdeen_US
dc.language.isosween_US
dc.relation.ispartofseriesEnvironmental Management/Uthålligt företagande 21/22:9en_US
dc.subjectMSC, betalningsvilja (WTP), prispremie, miljöcertifiering, fiske, konsumentbeteende, grönt konsumentbeteendeen_US
dc.titleKonsumenters betalningsvilja Påverkande faktorer och deras samband till svenska konsumenters betalningsvilja av MSC-certifierad fisken_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record