Show simple item record

dc.contributor.authorÖljemark, Filippa
dc.contributor.authorOlsson, Emma
dc.date.accessioned2022-07-01T11:39:51Z
dc.date.available2022-07-01T11:39:51Z
dc.date.issued2022-07-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72533
dc.description.abstractPenningtvätt är en form av ekonomisk brottslighet med förödande konsekvenser för både samhället och det finansiella systemet. Under de senaste åren har flera av Sveriges största banker varit involverade i penningtvättskandaler som uppmärksammats i media. Trots den väl uppmärksammade problematiken bedöms omkring 130 miljarder svenska kronor tvättas i det finansiella systemet varje år. Utifrån denna bakgrundsinformation utformades studiens syfte: att kartlägga hur Sveriges största banker arbetar mot penningtvätt. Detta eftersom konsekvenserna av penningtvätt är störst inom banksektorn. Vidare frågeställningar som studien undersöker är vilka utmaningar storbankerna har i arbetet samt om bankerna har tillräckliga incitament för att bekämpa penningtvätt. Uppsatsens datainsamling utgår ifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer med högt uppsatta chefer på några av Sveriges största banker. Empirin kompletteras även med sekundärdata bestående av bankernas årsredovisningar och hemsidor. Studien presenterar slutsatsen att Sveriges största banker arbetar mot penningtvätt i enlighet med Finansinspektionens penningtvättsföreskrifter men att de trots detta upplever ett flertal utmaningar. Storbankerna upplever en problematik kring hanteringen av gränsöverskridande kunder, kontinuerlig implementering av uppdaterade processer samt Finanspolisens bristfälliga återkoppling efter inlämnad misstankerapport. Slutligen konstaterar även studien att bankerna har ett flertal incitament till att bekämpa penningtvätt men att dessa nödvändigtvis inte är helt i linje med myndigheternas. Money laundering is a form of financial crime with devastating consequences for both society and the financial system. In recent years several major Swedish banks have been involved in money laundering scandals published in the media. Despite this, it is estimated that around 130 billions SEK are laundered in the financial system each year. Based on this information a study with the purpose of mapping how Sweden’s largest banks combat money laundering was created. This due to the fact that the consequences of money laundering are considered greatest within the banking sector. Further research questions involve bank’s challenges and whether banks have sufficient incentives to combat money laundering. The data collection throughout this report is based on a qualitative method through interviews with senior executives at some of Sweden's largest banks. As a complement the empirics also include the banks annual reports and web pages. The study concludes that Sweden’s largest banks work against money laundering in accordance with the provisions of the Swedish Financial Supervisory Authority, however still experience numerous challenges. The study presents that the major banks experience problems with transboundary customers, continuous implementation of processes and the Financial Intelligence Unit’s inadequate feedback on the banks’ suspicious activity reports. Finally, the study states that the banks have a number of incentives to combat money laundering, however these are not always in line with the authorities’.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseries202206:3014en
dc.subjectSwedenen
dc.subjectBanken
dc.subjectBank Sectoren
dc.subjectAnti Money Launderingen
dc.subjectAMLen
dc.subjectSverigeen
dc.subjectBanken
dc.subjectBanksektornen
dc.subjectPenningtvätten
dc.titleDen eviga kampen mot penningtvätten
dc.title.alternativeThe Eternal Battle Against Money Launderingen
dc.typetext
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Economics
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administration
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record