Show simple item record

dc.contributor.authorNyström, Frida
dc.date.accessioned2022-07-01T07:56:44Z
dc.date.available2022-07-01T07:56:44Z
dc.date.issued2022-07-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72507
dc.description.abstractAnorexia tillsammans med andra ätstörningar har ökat i det svenska samhället i takt med att träning, vikt och mat har blivit mer inkluderat i de värderingar och normer som finns i samhället. Samhällets kultur, värderingar och normer är faktorer som framförallt skapar och påverkar människors beteende, agerande och emotioner. Emotioner är starkt kopplat till anorexia och anorektiska beteenden. Denna vetenskapliga rapport syftade till att undersöka hur och vilka gruppinteraktioner som gav upphov till vilka emotioner och hur relationen mellan emotioner och anorexia tar sig uttryck. Metoden utgick från en kvalitativ textanalys där datamaterialet samlades in genom sex stycken kvalitativa intervjuer. Resultatet visade att emotioner som rädsla, skam, otrygghet, likgiltighet, ilska, ångest och hopplöshet var vanligt förekommande hos personer med anorexia. Det visade även att sociala gruppinteraktioner hade en stark påverkan på skapandet av olika emotioners påverkan på mat, träning och kropp som i sin tur kunde utvecklas till anorexia. Studien visar att anorexin tenderade att utvecklas för att intervjupersonerna upplevde en otrygghet och en osäkerhet i den sociala gruppen som de ville tillhöra. I strävan efter att få vara en del av gemenskapen och känna att de dög så försökte intervjupersonerna använda sig av mat, träning och kroppsideal eftersom det medförde positiva kommentarer och bekräftelse från omgivningen. Andra omgivningsfaktorer som bidrog till känslan av otrygghet och behovet av kontroll var osäkerhet om framtiden, upplevelsen av krav på att vara disciplinerad och framgångsrik, samt kropps- och skönhetsideal i populärkulturen. Studien visar också att ångest, hopplöshet och likgiltighet kan brytas under behandling genom omgivningens hopp och stöd och uppmuntran att hoppas på rimligt uppnåeliga mål.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectanorexia, ätstörningar, emotioner, känsloregler, sociala interaktioner, symboler, sociala grupper, emotionsarbeteen_US
dc.titleMatad av känslor - Ett sociologiskt perspektiv på känslornas viktiga betydelse för anorexiaen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSovialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Sociology and Work Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record