Show simple item record

dc.contributor.authorAregius, Marieswe
dc.contributor.authorKarlsson, Helenswe
dc.date.accessioned2007-09-18T13:00:11Z
dc.date.available2007-09-18T13:00:11Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/7237
dc.description.abstractVi kommer att på ett explorativt sätt beskriva hur skolans ledning, lärare och polis samverkar i sina insatser rörande brottslighet i skolan och de faktorer som de berörda parterna anser ha betydelse för att människor utvecklar ett brottsligt beteende. Studien har även syftet att undersöka om rektorer och lärare identifierar sig med den brottsförebyggande rollen och vad det i sådana fall kan innebära. Våra frågeställningar är: · Hur upplevs samverkan mellan skolledning, lärare och polis ? · Ser rektorer och lärare sig som brottsförebyggare och hur påverkas deras yrkesroll av detta? · Vilka erfarenheter har rektorer och lärare av att anmäla brott? Denna explorativa studie bygger på kvalitativa intervjuer med samanlagt åtta personer inom skolan och polis. Som teoretisk bakgrund redogör vi för Travis Hirschis teori om kontroll genom sociala- band och stämplingsteori samt övrig forskning som vi har hittat inom detta ämne varav Jerzy Sarneckis bok Skolan och brottsligheten (1987) är betydelsefull. Resultatet visar att både rektorer, lärare samt poliser skulle vilja ha en samverkan eller utöka den de redan har. Alla ser sig som brottförebyggare och ser egentligen inga problem med detta utom att eleverna kanske inte anförtror sig till skolans personal om de blir medvetna om denna roll. Alla anser att skolan ska spegla samhället i övrigt och att därför anmäla på ett tidigt stadium bara kan vara en fördel då man kan fånga upp elever som har hamnat i brottsliga banor. Att även uppmärksamma skolk och att försöka engagera föräldrar mer i skolan står väldigt högt på skolornas prioriteringslista som brottsförebyggande arbete. Läraryrket har många olika roller, även en som brottsförebyggare. Detta är tydligt då man läser läroplanen och detta nämner även de lärare som vi har intervjuat. Detta har en betydelse för läraryrket då man inte längre kan räkna med att undervisa i sitt ämne utan också fungera i andra roller kring verksamheten i skolan.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectsamverkanswe
dc.subjectbrottsförebyggareswe
dc.subjectlärareswe
dc.titleÄr skolan brottsförebyggande? ­ en explorativ studie om samverkan kring ungdomskriminallitet i skolan.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record