Show simple item record

dc.contributor.authorCarlsson, Jennifer
dc.contributor.authorJohansson, Sofia
dc.date.accessioned2022-06-28T11:21:31Z
dc.date.available2022-06-28T11:21:31Z
dc.date.issued2022-06-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72377
dc.description.abstractSveriges befolkningen lever i genomsnitt längre idag än tidigare och den stigande medellivslängden kan komma att medföra en senare pensionsålder. När vi förväntas jobba längre blir det också självklart att vi behöver fokusera på att behålla en god hälsa hos medarbetarna, något som sjukskrivningsstatistiken i dagsläget tyder på att vi inte gör i tillräckligt hög grad. Hälsoarbetet på en arbetsplats kan se ut på många olika sätt, men genom främjande och förebyggande insatser gynnas såväl individen som företaget. Den här studien syftar till att utvärdera långtidseffekten av en bred livsstilsutbildning på ett företag i Göteborg. Urvalet består av deltagare som genomfört utbildningen för minst sex månader sedan och en enkätundersökning används för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Resultaten visar att majoriteten av de 27 deltagarna i studien upplever sitt allmänna hälsotillstånd som oförändrat sedan utbildningen, men samtidigt är det fler som uppger att de idag har bättre hälsa än som uppger att de har sämre hälsa. De områden som flest deltagare har gjort livsstilsförändringar inom är kost och motion och över lag upplever flertalet deltagare att livsstilsutbildningen varit värdefull för dem. Studiens resultat indikerar att en arbetsplatsförlagd livsstilsutbildning kan ha goda effekter på medarbetarnas långsiktiga hälsa. Vidare forskning krävs dock för att öka förståelsen för vilka faktorer som bidrar till långsiktiga livsstilsförändringar.en
dc.language.isosween
dc.subjectarbetsplats, hälsofrämjande, livsstilsutbildning, långtidseffekten
dc.title(O)hälsa på arbetsplatsen. En utvärdering av långtidseffekterna av en arbetsplatsförlagd livsstilsutbildningen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record